Trist rekord: Bornholm har flest unge voksne på førtidspension

Trist rekord: Bornholm har flest unge voksne på førtidspension
Arkivfoto: Johnny Flatov
NYHED | ABONNENT | 31. OKT 2023 • 05:30
Jakob Marschner
Journalist
NYHED | ABONNENT
31. OKT 2023 • 05:30

En ud af 100 bornholmere mellem 18 og 39 år er på førtidspension, og Bornholms andel af unge førtidspensionister er mere end en halv gang højere, end den er for nummer to på listen. Mere belastede kommuner end Bornholm tildeler klart færre førtidspensioner.

Kender du 100 bornholmere på mellem 18 og 39 år? Så er der stor sandsynlighed for, at du også kender en førtidspensionist.

Præcis 1,056 procent af Bornholms unge voksne under 40 år modtager førtidspension. Blandt landets 98 kommuner indbringer det Bornholm en klar førsteplads i at tilkende førtidspension til den største andel af sine unge voksne.

For hver gang Bornholm tilkender førtidspension til 15 yngre borgere, gør Lolland på listens andenplads kun det samme til 10 borgere.

Det viser en ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA), der har regnet videre på tal fra Danmarks Statistik, Indenrigsministeriet og Jobnet.

Tungere kommuner ligger bedre

Bornholms førsteplads i tilkendte førtidspensioner til unge bliver endnu mere klar, hvis man samtidig ser på for eksempel hvor mange arbejdsløse og hvor mange psykiatriske patienter, man har i de enkelte kommuner. Alt i alt: Hvor socialt belastet hver kommune er.

Den rangliste over landets kommuner udgiver Indenrigs- og Sundhedsministeriet hvert år under navnet ”det socioøkonomiske indeks”. Her ligger Bornholm lige lidt under midten og er dermed ikke blandt de mest belastede kommuner. Det er for eksempel Lolland derimod.

Alligevel er der ingen kommuner, der tildeler flere førtidspensioner til sine yngre voksne, end Bornholm gør. Førtidspension er den højeste overførselsindkomst blandt dem, som kommunerne håndterer.

– Jeg synes, at det er lidt vildt. Ud fra de her tal skulle man jo tro, at vores borgere har det dårligere, end folk har det andre steder. Måske er der andre kommuner, der visiterer for stramt til førtidspension. Det kunne også være en del af forklaringen, siger socialudvalgets formand René Danielsson (DF).

– Måske er vi hurtigere til at ekspedere folk på førtidspension. Men jeg går da ud fra, at vi gør det efter vurderinger, der ligger indenfor skiven, siger han.

Mange har psykiatrisk diagnose

For René Danielsson kommer Bornholms danmarksrekord i at have unge voksne på førtidspension lige efter en anden statistik, hvor Bornholm også ligger helt i top: Andelen af voksne borgere med en psykiatrisk diagnose. Mange modtagere af førtidspension har sådan en diagnose.

– Det er iøjnefaldende, hvor mange voksne vi har med en psykiatrisk diagnose. Det er flere, end jeg nogensinde havde forestillet mig, siger René Danielsson.

– Det kan godt være, at jeg lige skulle spørge vores Center for Psykiatri og Handicap, om de kan se en sammenhæng mellem de to statistikker. Hvis der er en 1-til-1 sammenhæng, er der jo ikke grund til mange yderligere spørgsmål, siger han.

Samtidig mener René Danielsson, at skjulte faktorer kan medvirke til at sende Bornholm helt i top som den kommune, hvor flest unge voksne er på førtidspension. Statistik kan vise noget, men kan sjældent vise alt.

– Man kan også se, at for eksempel Brøndby har en ret lille andel på førtidspension. Men hvor mange har de så på udlændingeydelse? Brøndby har jo flere borgere af anden etnisk herkomst end dansk, end vi har på Bornholm, siger han.

– Jeg håber, at den høje andel af unge på førtidspension udtrykker, at vi er bedre til at undgå at gøre folk til kastebolde i systemet. Den positive vinkel er, at vi måske er bedre til at se de her sager fra menneskets synsvinkel. Jeg vælger den positive tilgang. Men det er da skræmmende, at kommunernes tilgang til førtidspension virker til at være så forskellig.

DA: Lad staten afgøre

Det samme mener Dansk Arbejdsgiverforening, der har foretaget undersøgelsen. DA påpeger, at Silkeborg Kommune for eksempel tilkender førtidspension til sine yngre borgere fem gange oftere, end nabokommunen Herning gør. På Sjælland tilkender Roskilde Kommune førtidspension tre gange oftere, end man gør det hos naboerne i Lejre Kommune.

– Tallene viser, at det i vidt omfang er postnummeret, som afgør, hvorvidt unge under 40 år bliver sendt på førtidspension eller ej. Det er stærkt bekymrende, at visse kommuner parkerer et stort antal unge på permanent offentlig forsørgelse. Det kan de unge ikke være tjent med, og det kan vi heller ikke være tjent med som samfund, siger Erik E. Simonsen, vicedirektør for beskæftigelse og arbejdskraft i Dansk Arbejdsgiverforening.

De store forskelle mellem også sammenlignelige kommuner får DA til at foreslå, at staten overtager opgaven med at vurdere ansøgninger om førtidspension. Det kan René Danielsson også godt se fornuft i, siger han.

– De store kommunale forskelle i visitationen af førtidspension til de unge under 40 år er fuldstændig uholdbare. Der er behov for en central visitation til førtidspension, som vi for eksempel ser det på seniorpensionsområdet, så det ikke er postnummeret, der er med til at afgøre, om pensionen tilkendes eller ej, siger Erik E. Simonsen.