Her kan tilflyttere prøve at bo

Her kan tilflyttere prøve at bo
Marie Kofoeds Vej 7-11 i Rønne er et af de steder, hvor kommunen undersøger muligheden for at etablere tilflytterboliger. Der er aktuelt tre lejemål i spil i ejendommen. Foto: Henrik Nielsen
NYHED | ABONNENT | 6. JUN 2023 • 12:00
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
6. JUN 2023 • 12:00

Regionskommunen har fundet seks lejemål, som potentielt kan bruges til tilflytterboliger. Det er en boligform, hvor folk kan bo i op til et år.

Boligmangel er noget, der bliver talt meget om på Bornholm. Især lejeboliger til tilflyttere er en mangelvare. Derfor har kommunalbestyrelsen besluttet, at regionskommunen skal etablere et antal boliger til brug for potentielle tilflyttere. Kommunen råder over 118 lejemål og undersøger for tiden muligheden for at etablere tilflytterboliger i nogle af dem.

En tilflytterbolig er i lovgivningen en bolig, der kan bebos af tilflyttere i en periode af minimum tre og maksimum 12 måneder. Allerede udlejede boliger kan ikke indgå i puljen, før de bliver ledige, og udskiftning i kommunens boliger er ikke ret hyppig. Når folk først er flyttet ind, bliver de boende i længere tid.

Konkret har kommunens Ejendomsservice rettet blikket mod Marie Kofoeds Vej 7-11 i Rønne samt Pedersker Bo i Pedersker. Endelig kan Østergade 50 i Rønne omdannes til bolig, men det kræver en byggeansøgning og ændret anvendelse til bolig. Med Østergade er der aktuelt seks ledige boliger af varierende størrelse de tre steder.

En nødvendig renovering af Østergade 50 vil koste cirka 110.000 kroner.

Boliger til flygtninge

I det kommunale budget opererer man med en månedlig lejeindtægt fra 10 lejemål. I år regner man med indtægter for 200.000 kroner og fremover 600.000 kroner. Det anser kommunens administration dog for uopnåeligt, da en del af kommunens potentielle tilflytterboliger er indrettet til midlertidige flygtningeboliger. Det gælder især på den tidligere kommuneskole i Østerlars, i Klemensker og på Snorrebakken i Rønne.

I maj var der 94 flygtninge på selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt 124 ukrainske flygtninge over 18 år. Der er i lovgivningen fastsat en maksimal husleje, og af sagsfremstillingen fremgår det, at det er meget svært at finde private eller almennyttige lejemål, som overholder den maksimale husleje. Derfor stiller kommunen de nødvendige boliger til rådighed. Forventningen er, at behovet for flygtningeboliger forbliver uændret i år og næste år, men dette kan meget hurtigt ændre sig.

Mulige indtægter

I forhold til at realisere de budgetterede indtægter anser kommunen det for urealistisk, inden der tilføres flere mulige tilflytterboliger til boligmassen, og det er kun realistisk, når de eksisterende flygtningeboliger fraflyttes.

Når en lejebolig skifter status fra fast udlejning til tilflytterbolig, forventer kommunen et fald i lejeindtægten, da boligen erfaringsmæssigt er udlejet i en mindre del af året som følge af flere og længere perioder med tomgang mellem de enkelte udlejninger.

Tidligere er Ullasvej 2 i Rønne blevet stillet til rådighed som transitboliger? til tilflyttere. De var udlejet 40 procent af tiden. Der skal afregnes forsyning og forbrug i perioder, hvor der ikke er udlejning, og det vil skulle betales af regionskommunen.