Slut med luftledninger: Kun svalerne er utilfredse

Slut med luftledninger: Kun svalerne er utilfredse
Luftledningerne er over hele Bornholm blevet erstattet af kabler i jorden. Der mangler kun nogle få kilometer i, at den operation er tilendebragt. I Hasle forsvinder de sidste luftledninger snart. Foto: Holger Larsen
NYHED | ABONNENT | 27. JAN 2023 • 05:30
Holger Larsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
27. JAN 2023 • 05:30

Der er nu kun 11,5 kilometer luftledninger tilbage i byerne på Bornholm.

 

– Jeg tror, at alle er glade for, at ledningerne kommer ned i jorden. De eneste, der er kede af det, er vist svalerne, der kommer til at mangle noget at sidde på, som en haslebo skrev på Facebook.

Det siger Kaj Erik Mortensen, formand for Hasle og Omegns Byting, i en kommentar til, at Hasles sidste luftledninger er ved at blive fjernet, hvorefter strømmen ledes ud til forbrugerne gennem kabler i jorden.

Der i mange år blevet arbejdet på at fjerne master og ledninger og få lagt al lavspænding (0,4 kV) ned i jorden.

– Vi har opprioriteret opgaven, efter at vi overtog elnettet i oktober 2021. Da havde det ligget stille i nogle få år, siger ingeniør Ole Søgaard fra Trefor El Net.

Færdige i 2025

– Vi har lavet en plan for, hvordan vi får kabellagt de resterende luftledninger. Vi har lige knap 11,5 kilometer luftledninger tilbage, hvilket kun er en meget lille procentdel af, hvad der har været.

Trefor El Net Øst kabellagde i 2022 en stor del af Hasle og blev næsten færdige i Lobbæk.

– Vi mangler de sidste 300 meter i Hasle, hvor vi bliver færdige i 2023. Vi går i gang i Nexø og også lidt i Rønne i 2023. Planen er, at vi får kabellagt seks-syv kilometer i 2023, og de sidste fem kilometer er småstykker rundt omkring i seks-otte byer. Dem tager vi i 2024 og 2025, oplyser Ole Søgaard.

– Arbejdet skal planlægges sammen med Bornholms Regionskommune, som samtidig skal lave gadelys. Mange steder samgraver vi også med Bornfiber for at udnytte det, når der nu er gravet op. Så der er en del koordinering mellem de tre parter, tilføjer ingeniøren.

Entreprenørfirmaet Jens Møller Gudhjem står for gravearbejdet i Hasle, hvor Trefor El Net er i gang med at lægge elkabler. Man mangler det sidste stykke op ad Dambakken og Damløkkegade hen mod stadion. Foto: Holger Larsen

 

Dyrt, men mange plusser

Ole Søgaard oplyser, at det er et omfattende og dermed også et dyrt arbejde, fordi der blandt andet skal fjernes fundamenter efter masterne, og der skal etableres nye stikledninger ind til alle husstande.

Men der er til gengæld flere plusser:

– Jeg synes selv, at det giver en væsentlig byforskønnelse, og nettet bliver meget mere stabilt, når vi får kablerne lagt ned i jorden. Det er også noget ældre udstyr, vi har siddende derude, og jo ældre det bliver, des større er sandsynligheden for, at det fejler ind imellem, siger Ole Søgaard.

Væltede træer og flagstænger har tidligere givet strømafbrydelser, når de har ramt luftledninger, men det er det snart slut med.

Det er yderligere en fordel, at kablet er nemmere at vedligeholde – for eksempel, når der skal skiftes sikringer, hvor man på et luftledningsnet har brug for en liftbil.

Trefor har tidligere oplyst, at man regner med over de kommende tre år at investere 432 millioner kroner i det bornholmske elnet, der blandt andet skal forstærkes med tre nye højspændingsforbindelser mellem bornholmske byer på 60-kilovolt-niveau.