Lyttestationer udlagt ved Bornholm

Lyttestationer udlagt ved Bornholm
Forskere fra Aarhus Universitet lægger lyttestationer ud for at observere østersømarsvin. Foto: Poul B. Johansen.
NYHED | 30. JUN 2024 • 15:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
30. JUN 2024 • 15:30

Danmark er med i projekt, der overvåger det genetisk unikke østersømarsvin for at finde ud af, hvor mange der er.

Ved den seneste optælling i 2013 var der kun 500 østersømarsvin tilbage. Dermed er bestanden i fare for at forsvinde fuldstændigt. Faktisk er der så få individer tilbage af den genetisk unikke hval, at de sædvanlige tællemetoder med flyovervågning ikke virker længere. I stedet bruger forskere lyttestationer.

"I Danmark bliver der placeret 24 af disse hydrofoner i farvandet omkring Bornholm og sydøst for Sjælland og Møn. Disse stationer vil operere i op til et år og blive serviceret hver fjerde måned", fortæller DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

De danske lyttestationer er en del af projektet Sambah-II, der er igangsat for at anslå antallet af de kritisk truede marsvin i Østersøen ved hjælp af akustisk overvågning. Det fungerer sådan, at undervandsmikrofoner – akustiske dataloggere kaldet c-pods - placeres i vandet for at opfange lydene af de sky havpattedyr. C-pod er en forkortelse af continuous porpoise detectors, der kan oversættes til kontinuerlige marsvindetektorer. De optager de konstante klik, marsvin udsender for at opdage bytte, orientere sig og kommunikere, og de kan indsamle data på hukommelseskort i cirka fire måneder.

University of St. Andrews i Skotland analyserer de indsamlede data og indrapporterer dem i henhold til habitatdirektivet og havstrategidirektivet. De første resultater forventes at være færdige i 2026.

Sambah-II er et samarbejde mellem blandt andet Danmark, Tyskland, Polen, Finland, Sverige, Estland og Litauen. Danmark er repræsenteret af DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi i samarbejde med Niras.