Landmand får penge for klimaindsats

Landmand får penge for klimaindsats
Hans Verner Kofod Hansen har modtaget et legat fra Hedeselskabet for sig arbejde for biodiversitet og klima. Arkivfoto: Jen-Erik Larsen
NYHED | 12. FEB 2024 • 15:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
12. FEB 2024 • 15:30

Hans Verner Kofod Hansen i Østermarie modtager legat fra Hedeselskabet

Nogle gæster er mere velkomne end andre, og Klaus H. Petersen var særdeles velkommen, da han for nylig besøgte ejendommen Skovvang i Østermarie. Med sig havde han en pengegave til Hans Verner Kofod Hansen.

Pengene kommer fra Hedeselskabets Edvard og Ane Agerholms Legat, der går til flittige og dygtige bønder, som er med til at gøre en forskel og gerne vil være med til at fremme landbruget. Det kan for eksempel være gennem nye dyrkningsmetoder, initiativer på ejendommen eller særlige klimaindsatser.

I en pressemeddelelse fortæller Klaus H. Petersen, at Hans Verner Kofod Hansen modtager legatet for sin indsats inden for biodiversitet og klima.

– Hans Verner Kofod Hansen er netop et godt eksempel på et aktivt og engageret projekt, der har gjort sig fortjent til støtten, lyder det fra Klaus H. Petersen, som er lokal ambassadør for Hedeselskabet.

Farvel til køer

Af pressemeddelelsen fremgår det, at Hans Verner Kofod Hansen i mange år har eksperimenteret med reduceret jordbearbejdning og pløjefri dyrkning, der er en metode til at opnå en sund og frugtbar jord i et konventionelt landbrug.

– Denne metode bidrager til at opbygge kulstof i jorden og reducerer risikoen for jorderosion i forbindelse med meget nedbør, fortæller Klaus H. Petersen.

Hans Verner Kofod Hansen driver 125 hektar agerjord og noget skov. Efter 29 år med mælkeproduktion fra 150 jerseykøer har han solgt køerne for at koncentrere sig om planteavl og fedekvæg.

Ifølge Klaus H. Petersen har han altid udfordret de traditionelle driftsmetoder. Han har således drevet jorden pløjefrit i 25 år og har de seneste fire år praktiseret varieret sædskifte, grønne marker hele året og direkte såning.

– Han har ligeledes deltaget meget aktivt i projektet "Fremme af agerlandets fugle" med særligt fokus på lærker, viber og agerhøns, fortæller Hedeselskabets ambassadør.

Hedeselskabet er en forening, der arbejder med langsigtet udvikling, benyttelse og beskyttelse af naturen.DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 01-03-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Fredag: Jævnt kedelige og homogene priser resten af fredagen. Spring kogespidsen (kl. 17-21) over – den er dyr - hvis du kan. Ellers er det hip som hap. Prisforskellen denne fredag torsdag mellem det kvartalsfastsatte produkt til det variable timeprisprodukt er 21%.  Opdateret kl. 00.14. Næste opdatering kl. 13.14.

Bornholms energi og forsyning