Bornholms ældste spejdergruppe truet af lukning

Bornholms ældste spejdergruppe truet af lukning
Har du været spejder, har du en lederuddannelse, og har du lyst til at lede troppen her? Så hører spejderne i Rønne gerne fra dig. Foto: Det Danske Spejderkorps, Rønne
NYHED | 14. NOV 2023 • 19:06
Jakob Marschner
Journalist
NYHED
14. NOV 2023 • 19:06

Efter mere end 112 års aktivitet står Bornholms ældste spejdergruppe og mangler ledere akut. Troppen af de ældste spejdere ved ikke, om den kan fortsætte. På lidt længere sigt kan hele spejdergruppen være truet.

Rønnes afdeling af Det Danske Spejderkorps kan datere sin historie helt tilbage til 1911. Men det hjælper ikke så meget, når man ikke har ledere nok i 2023.

Manglen på ledere truer med at sætte en stopper for hele den 112 år lange historie, oplyser Ebbe Frank, formand for 1. Rønne Trop og Flok under Det Danske Spejderkorps.

Lige nu handler det største behov om en leder til Troppen, gruppen af spejdere mellem 12 og 16 år.

– Vi er i 1. Rønne Trop og Flok udfordret af ledermangel, og vi har forsøgt en lang række tiltag for at få flere frivillige spejderledere, men det er endnu ikke lykkedes at sikre fortsat aktivitet for gruppens 12-16 årige spejdere, fortæller Ebbe Frank i en pressemeddelelse.

Troppen består af 17 aktive spejdere. De har ifølge Ebbe Frank "brug for gode ledere, hvoraf mindst én bør have spejdermæssig baggrund og konkret erfaring som spejderleder".

En tung beslutning

Spejdergruppens bestyrelse besluttede på et møde i august at lukke den yngste gruppe af spejdere mellem tre og syv år. Også den beslutning skyldtes mangel på ledere. Nu skal bestyrelsen så beslutte, om også gruppen af de ældre spejdere skal lukke.

– Bliver vi ikke flere spejderledere, er der desværre ingen anden udvej. Det er en tung beslutning, for 1. Rønne Trop og Flok har haft tropsspejdere siden 1911, og er dermed en af de allerældste spejdertroppe i Danmark. Ja, faktisk var hele spejderidéen på verdensplan kun 3-4 år gammel, da vi fik spejdere i Rønne, fortæller Ebbe Frank.

Bestyrelsen har allerede kontakt til et par stykker, som gerne vil hjælpe til i Troppen som assistenter, men de kan ikke stå alene, og Troppen søger derfor en tropsleder.

Næste bestyrelsesmøde i spejdergruppen er aftalt til 6. december, og gruppen skal have fundet en løsning inden da. Som leder er man ifølge Ebbe Frank "en vigtig sparringspartner for de ældste i troppen, der allerede som 15-16-årige står med ansvaret for en patruljes aktiviteter og ikke mindst velvære".

– Lederjobbet handler om at vise de unge, at de kan gennemføre de ting, de sætter sig for. Som leder bliver man deres fortrolige, deres mentor, deres coach, deres rollemodel, og ikke mindst en voksen, der giver dem plads til at udføre alverdens tossede eksperimenter, siger nuværende tropsleder Malin Corlin.