FOLKEKIRKEN

OKTOBER 2023 - 15 arrangementer
Søndag 8. oktober
09:00 Gudstjeneste i Skt. Peders Kirke
Louise Christina Howard
10:30 Gudstjeneste i Aa Kirke
Louise Christina Howard
10:30 Gudstjeneste
Michael Kaarby
Onsdag 11. oktober
19:00 Onsdagsaftenandagt i Aa Kirke
Louise Christina Howard
Søndag 15. oktober
09:00 Gudstjeneste i Aa Kirke
Louise Christina Howard
10:30 Gudstjeneste i Skt. Peders Kirke
Louise Christina Howard
10:30 Gudstjeneste
Elias Kvist Laursen
Onsdag 18. oktober
19:30 Onsdagsaftenandagt i Aa Kirke
Louise Christina Howard
Søndag 22. oktober
09:00 Gudstjeneste i Skt. Peders Kirke
Benedikte Gyes
10:30 Gudstjeneste i Aa Kirke
Benedikte Gyes
10:30 Gudstjeneste
Cindy Mogensen
Onsdag 25. oktober
19:00 Onsdagsaftenandagt i Aa Kirke
Louise Christina Howard
Søndag 29. oktober
09:00 Gudstjeneste i Aa Kirke
Benedikte Gyes
10:30 Gudstjeneste i Skt. Peders Kirke
Benedikte Gyes
10:30 Gudstjeneste
Henrik Kaas