Købere i kø til Bornholmerbussen – men én har forkøbsret

Købere i kø til Bornholmerbussen – men én har forkøbsret
Der findes en gammel forkøbsret på busselskabet, fortæller advokat. Foto: Jacob Jepsen
NYHED | ABONNENT | 25. NOV 2022 • 05:30

Det lå stifteren af Bornholmerbussen meget på sinde, at selskabet kunne fortsætte uanset hvad der ville ske.


Der er fortsat ingen løsning på, hvem der fremover skal drive virksomheden Bornholmerbussen, der i mange år har fragtet passagerer til og fra Ystad, efter at ejeren af busselskabet, Jørgen Andersen, døde i august måned i år. Men en ting er sikker. Det var stifterens ønske, at busdriften skulle fortsætte. Det siger advokat Torben Lund, der er bobestyrer.

– Det har altid været Jørgens ønske, at ruten skal bevares for bornholmernes skyld, og det er uændret, uanset hvem der ejer virksomheden, siger han.

Der findes en del regler om, hvornår et dødsbo skal være opgjort og afsluttet, men lovgivningen siger overordnet, at et dødsbo skal afsluttes hurtigst muligt. I tilfældet med Bornholmerbussen kan det imidlertid godt tage op til to år, fortæller han, 

Under normale omstændigheder skal arvingerne af en virksomhed tage stilling til, om de selv vil drive virksomheden videre, eller om den skal lukkes eller sælges. I forhold til Bornholmerbussen er der en enkelt ting, der dog kan forsinke processen lidt.

– Der ligger en gammel aftale om forkøbsret af virksomheden, og aftalen var lavet til at fungere uanset om Jørgen Andersen var i live eller ej. Hvis han for eksempel ville lave noget andet, så skulle han ifølge aftalen tilbyde den anden part at overtage virksomheden, fortæller Torben Lund.

Aftalen blev lavet for at sikre driften, netop fordi det lå Jørgen Andersen meget på sinde, at den skulle fortsætte, siger advokaten.

Har fået andre bud

På grund af forkøbsretten er der derfor stadig ikke noget nyt i sagen om, hvad der sker med virksomheden, og hvem der i så fald skal drive den.

– Aftalen om forkøbsretten er ret detaljeret beskrevet, og der ligger også nogle tidsfrister i den, som man skal overholde. I første omgang skal der laves en prissætning, som det er aftalt skal laves på nogle helt bestemte måder, og det er man i gang med nu, siger Torben Lund.

Dermed fortsætter driften af Bornholmsbussen uændret, indtil der er lavet en aftale, og det skal også give kunderne en tryghed i forhold til de billetter, der allerede er booket hos selskabet.

– Man skal ikke være bange for at købe billetter til Bornholmerbussen, for der er ikke noget scenarie, hvor man pludselig lukker. Det vil heller ikke give mening at lukke virksomheden. For så vil boet pludselig stå med en masse busser, som de ikke har noget at bruge til. Og jeg kan da afsløre, at vi også har fået andre henvendelser fra nogen, der gerne vil købe eller overtage virksomheden, men vi kan ikke rigtig komme nogen steder med det, når der allerede ligger en forkøbsret, påpeger Torben Lund.

I sidste ende kan arvingerne også selv overtage driften af virksomheden og altså vælge ikke at sælge på nuværende tidspunkt, men ingen af Jørgen Andersens arvinger har tidligere været inde over driften af virksomheden, og advokaten mener, at det vil være et stort skridt at binde an med at drive et busselskab.

Indtil videre kører Bornholmerbussen altså videre på samme måde som i dag, og uanset hvad der sker, kan bornholmerne nok godt forvente, at virksomheden vil fortsætte på den ene eller anden måde.

– Vi skal finde den bedste løsning, og den løsning skal vi jo drøfte med arvingerne, fastslår Torben Lund.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 04-03-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Mandag eftermiddag - tirsdag morgen: Du sparer mere end 68 kr., hvis du lader din elbil tirsdag kl. 01-02-03 i stedet for mandag kl. 17-18-19. Rent praktisk tanker du 200 km for 65 kr. Med andre ord: Efter midnat er det ’noget’ billigere. Opdateret 13.14. Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning