Dyster prognose for landbruget, der kan miste 500 job: 'Helt ude af proportioner', mener minister
Regeringens planer om at reducere udledningen af kvælstof med 6.500 ton fra 2026 vil få katastrofale konsekvenser for landbrug i særlige områder, vurderer Landbrug & Fødevarer. Arkivfoto: Berit Hvassum

LANDBRUG | BORNHOLM | GRATIS
6. SEP 2021 • 12:38
Anette Vestergaard
Journalist

Dyster prognose for landbruget, der kan miste 500 job: 'Helt ude af proportioner', mener minister

Et kort fra Miljøministeriet, som Landbrugsavisen er kommet i besiddelse af, får ifølge Landbrug & Fødevarer den samlede landbrugsproduktion på Bornholm til at falde med 35 procent, hvis det omsættes til lov.

Det fremgår af en konsekvensanalyse, som er udarbejdet af landbrugets interesseorganisation forud for forhandlingerne om en kommende landbrugsaftale.

Omregnet til beskæftigelse vil Miljøministeriets model ifølge Landbrug & Fødevarer føre til tab af knap 500 arbejdspladser – i landbruget, forarbejdningsindustrien samt i forsynings- og serviceerhverv – svarende til hver tredje arbejdsplads.

En reduceret landbrugsproduktion vil få negative konsekvenser i primærlandbruget, men også i mejerier og slagterier, lyder påstanden fra Landbrug & Fødevarer.

Mælkebønder rammes hårdest

Beskæftigelsen i kvæg- og mælkeproduktionen rammes isåledes hårdest. Her vurderer Landbrug & Fødevarer, at 240 arbejdspladser vil forsvinde, svarende til hveranden.

– Det er en katastrofe, siger Kim Larsen. Han er formand for andelshaverne på Bornholms Andelsmejeri og har selv en malkebedrift med lidt over 400 køer.

Antallet af malkebønder, der leverer til andelsmejeriet i Klemensker, er faldet fra over 100 til 20 på 50 år. Kim Larsen tør ikke gætte på konsekvenserne i tal, hvis de nye kvælstofkrav går igennem.

– Jeg ved bare, at det kommer til at gå rigtig stærkt de næste år. Folk giver op, siger han.

Kraftigere påvirkning af Bornholm

Landbrug & Fødevarers analyse kommer til at indgå i de politiske forhandlinger og kan derfor være båret af et ønske om at stille landbrugets interesser i et specielt dårligt lys. Men beregningerne er ikke helt ved siden af, siger en uafhængig kilde.

Chefkonsulent Anders Hedetoft fra Center for Regional- og Turismeforskning i Nexø har set notatet fra Landbrug & Fødevarer, og han vurderer, at der er tale om realistiske beregninger.

– Vi har ingen mulighed for sådan lige på stående fod at vurdere, om det er realistisk, at regeringens oplæg til grøn omstilling vil føre til en reduktion i landbrugsproduktionen på 35 procent. Landbruget har i forvejen mistet beskæftigelsesmæssig betydning over en årrække. Men Bornholm er stadig en af de mere landbrugsintensive kommuner i Danmark. Derfor vil en omstilling helt klart komme til at påvirke Bornholm kraftigere end gennemsnittet af danske kommuner, siger han.

Landbrug & Fødevarer vurderer, at bornholmsk landbrugs bidrag til bruttonationalproduktet vil falde med 300 millioner kroner.

Der er indregnet et jordprisfald på ti procent i analysen.

Omstilling skaber nye muligheder

Tabet af arbejdspladser og værdiskabelse som følge af reduktion i den bornholmske landbrugsproduktion, vil dog ikke opstå alene på Bornholm, siger Anders Hedetoft.

– Så når Landbrug & Fødevarer/Seges taler om et forventet beskæftigelsestab på 500, så vil en stor del af dette tab opstå i andre dele af landet. Det bornholmske landbrug køber jo en stor del af deres produkter og serviceydelser i andre dele af landet, påpeger han.

Anders Hedetoft gør samtidig opmærksom på, at Landbrug & Fødevarers beregninger er baseret på en ”alt andet lige betragtning”.

– Det vil sige, beregningen ser kun på de afledte negative effekter af den grønne omstilling. En grøn omstilling vil helt klart før til produktionstab og tab af arbejdspladser, men samtidig vil omstillingen jo også åbne nye muligheder – også for landbruget, siger han.


Øverst: Ændring af den bornholmske landbrugsproduktion grundet det nye kvælstofkort og øvrige tiltag i procent

Bemærk: Ændringerne er her vist på mere aggregeret form, end der indgår i Landbrug & Fødevarers input-output model

Kilde: Driftsøkonomisk vurdering fra SEGES.

I midten:  Fald i landbrugskompleksets beskæftigelse som følge af oplæg til grøn omstilling i antal personer.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af Landbrug & Fødevarers input-output model og driftsøkonomisk vurdering fra SEGES.

Nederst:  Indkomsttab som følge af oplæg til grøn omstilling, bruttofaktorindkomst million kroner.

Kilde: Egne beregninger pba. Landbrug & Fødevares input-output model og driftsøonomiske vurdering fra SEGES


Minister om analyse: 'Helt ude af proportioner'

Rasmus Prehn kan imidlertid ikke genkende det billede Landbrug & Fødevarer tegner af bornholmsk landbrug.

– At regeringen skulle have en politik, som uden videre vil koste en tredjedel af Bornholms arbejdspladser i landbrugssektoren, er helt ude af proportioner, siger landbrugs-, fiskeri- og fødevareminister Rasmus Prehn til TV2/Bornholm.

Han henleder i lighed med Anders Hedetoft opmærksomheden på de mange nye beskæftigelsesmuligheder der ligger i den grønne omstilling.

”L&F glemmer fuldstændigt de muligheder for job, der er i den plantebaserede sektor, som regeringen ønsker at fremme”, skriver ministeren i et skriftligt svar til TV2 Bornholm.

Desuden bemærker ministeren at den anvendte model ikke er en del af regeringens udspil til en ny landbrugsaftale. 

 

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri oplyser:

1: Landbrug og Fødevarer (herfra L&F) tager udgangspunkt i regeringens oprindelige udspil, og tager derfor ikke højde for de justeringer, som er lavet med den aftaletekst, der er lagt på bordet.

2: L&F antager, at vandmiljøindsatsen skal nås via den eksisterende regulering, og tager ikke højde for, at regeringen fra start har foreslået en ny og mere omkostningseffektiv reguleringsmodel.

3: L&F tager ikke højde for, at regeringen bl.a. afsætter midler til bioraffinering af græs, som vil understøtte omkostningseffektiviteten i den kommende reguleringsmodel.

4: L&F glemmer fuldstændigt de muligheder for jobs, der er i den plantebaserede sektor, som regeringen ønsker at fremme.

5: L&F’s beregninger tager ikke højde for, at resten af EU også skal afsætte 25 pct. af landbrugsstøtten til grønne indsatser. Den relative konkurrenceevne er altså intakt.

6: L&F’s beregninger tager ikke højde for, at der i regeringens reviderede oplæg fra 2. september tilbydes en second opinion på kvælstofindsatsen, og at indsatsniveauet ikke hæves før den er færdig.

7: L&F’s beregninger tager ikke højde for, at der i regeringens reviderede oplæg fra 2. september tilbydes, at landbruget kan løfte en endnu større del af indsatsen via kollektive virkemidler.Flere nyheder