Borgerforeningerne har en brandgod ide

Borgerforeningerne har en brandgod ide
LEDER | 26. JAN 2023 • 05:30
LEDER
26. JAN 2023 • 05:30

Elmindingen er en god ide og et godt symbol på, hvordan vi dyrker energiø-projektet og samtidig værner og udvikler vores ø.

25 meter høje bygninger på Sydbornholm. Vi korser os, når vi tænker tanken.

Landanlægget til Energiøen tegner umiddelbart til at blive tre gange så højt og to gange så stort i grundareal, som Henning Larsens Natur Bornholm-byggeri ved Aakirkeby. Det svarer til seks gange så meget rum, som Natur Bornholm. Så stort forventer vi, at det nye landanlæg med transformere bliver til den statslige havmøllepark på 3 GW.

Hele projektet rummer et erhvervseventyr, som Bornholm ikke i sin vildeste fantasi selv kunne forestille sig. Der skal investeres 70 milliarder i statens 3 GW energiø-projekt med kabelføring, og CIP Ørsted vil oven i det investere yderligere mange milliarder i to havmølleparker, der tilsammen også skal levere 3 GW. Til sammenligning koster et års drift af regionskommunen cirka 3,1 milliarder og en Storebæltsbro cirka 21 milliarder kroner.

Møllemilliarderne skal naturligvis bruges på kabler, møller og transformere. Men med så store anlægsprojekter vil milliarderne også dryppe på alle de lokale arbejdspladser, der gør sig nyttige med at betjene de gigantiske projekter eller udnytter de nye muligheder, de kommer til at give.

Derfor er det fristende at åbne armene og kramme de nye grønne energikilder og deres milliarder, som også vil blive brugt på opgaver til lokale virksomheder, hotelovernatninger, kontorlejemål, restaurantbesøg og meget mere.

Men med en kolos, der er tre gange så høj som Natur Bornholm, er det med god grund svært for mange at folde armene ud.

Det har Bornholmske Borgerforeningers Samvirke sat sig for at give et løsningsforslag på: Der skal plantes en 300 meter dyb skov hele vejen rundt om det nye byggeri. Det kan skjule byggeriet og tilmed bære det bornholmsk inspirerede navn Elmindingen.

Her på Tidende foreslår vi i ’Præk’ at gå skridtet videre og kalde den nye el-skov for Elskoven.

Begge dele er eksempler på, hvordan vi med gode ideer, kreativitet og åbne arme kan finde løsninger og få søsat Bornholms sande grønne projekt på en god måde.

Tænk på Elskoven og tænk så videre på alle de gode ideer, der kan skabe værdi og gode løsninger for Bornholm og de store havmølleparker.DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 04-03-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Mandag eftermiddag - tirsdag morgen: Du sparer mere end 68 kr., hvis du lader din elbil tirsdag kl. 01-02-03 i stedet for mandag kl. 17-18-19. Rent praktisk tanker du 200 km for 65 kr. Med andre ord: Efter midnat er det ’noget’ billigere. Opdateret 13.14. Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning