Regionens budget for 2022: 24 millioner kroner til fødsler og børn
Blandt andet skal fødselsforberedelser i mindre hold styrkes. Arkivfoto: Sarah Ahrens

BUDGET | REGION HOVEDSTADEN | GRATIS
3. SEP 2021 • 08:11
Af: Ritzau

Regionens budget for 2022: 24 millioner kroner til fødsler og børn

​Partierne i regionsrådet blev torsdag aften enige om Region Hovedstadens budget for 2022. Der bliver ingen sparerunder på hospitalerne. Som en del af aftalen afsætter politikerne blandt andet 24 millioner kroner om året til fødsler og børn; herunder til fødselsforberedelser i mindre hold. Politikerne har også afsat 10 millioner kroner til at nedbringe ventetiderne på behandling for hovedpine og demens.

Specifikt nævnes Bornhom i "Initiativer i budgetaftalen 2022-25" for at få én million kroner til "styrkelse af det nære sammenhængende sundhedstilbud".

Regionsrådet tilfører 67 millioner kroner til hospitalerne, som skal bruges til at fortsætte udviklingen af sundhedsvæsnet mod bedre forhold for fødende og børn, kortere ventetider, mere behandling tæt på eller hjemme hos borgerne, bedre sammenhæng mellem hospitaler, egen læge og kommune og mere lighed i sundhed.

Coronapandemien og sygeplejerstrejken har betydet, at mange mennesker har fået udsat deres behandling på hospitalerne. Partierne i regionsrådet er derfor enige om, at regionen har en vigtig opgave i den kommende tid med at nedbringe ventetiderne og indhente efterslæbet hurtigst muligt.

Regionsrådsformand Lars Gaardhøj (S) glæder sig over, at alle partierne er enige om at øge patienttilfredsheden. Han er særligt tilfreds med, at politikerne har tilført penge til føde- og børneområdet, så medarbejderne kan få hverdagen til at hænge sammen. Det er en forudsætning for, at de kan give nye familier en tryg start på livet.

– Jeg er super glad for, at vi med budgettet kan afsætte 24 millioner kroner til fødsler og børn. Vi har desværre hørt alt for mange nye forældre fortælle om dårlige fødselsoplevelser på vores fødeafdelinger – og vi har hørt jordemødrene fortælle om en alt for travl hverdag. Vi har også afsat 6 millioner kroner til uddannelse på området, og sammen med de 24 millioner kroner, vi afsatte i foråret, har vi nu styrket området med 54 millioner kroner om året til bedre normering, bedre fødselsforberedelser og meget mere, siger Lars Gaardhøj (S) til Ritzau.

 

Initiativer i budgetaftalen 2022-25

• Børne og fødeområdet: 24 mio. kr. (fra 2023 26 mio. kr.).
• Nedbringelse af ventelister på hovedpineområdet og demensområdet: 10 mio.kr.
• Forebyggelse af overvægt 2 mio. kr. (fra 2023 3 mio. kr.).
• Børn og unges mentale sundhed - fremskudt udredning i kommunerne: 4,7 mio. kr. (fra 2023 7,2 mio. kr.).
• Palliative område - udgående teams, herunder fra hospice: 2 mio. kr. (fra 2023 3 mio. kr.).
• Klinik for senfølger efter kræftoperation: Éngangsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2022.
• Regional senfølgeindsats: 1,5 mio. kr. fra 2023.
• Lige adgang til behandling for voldtægtsofre uanset sociale udfordringer: 1,4 mio. kr. (fra 2023 2 mio. kr.).
• Psykiatrisk udrykningsteam i døgndrift: 0,5 mio. kr. (fra 2023 1,1 mio. kr.).
• Nedbringelse af tvang: 3,2 mio. kr. (fra 2023 3,5 mio. kr.).
• Sengeafsnit til behandling af svært selvskadende (8 senge): 12 mio. kr.
• Et specialiseret F-ACT-team for patienter med svær selvskade 3,2 mio. kr.
• Koordinerende funktion i forhold til samarbejde med Københavns Kommune om en udsatte-enhed: 0,5 mio. kr.
• Bæredygtige hospitaler: 2 mio. kr.
• Bornholm – styrkelse af det nære sammenhængende sundhedstilbud: 1 mio. kr.

 Flere nyheder