Kommunen går ind i kolonidrama

Kommunen går ind i kolonidrama
Haveforeningen Solvang skal til møde med kommunen. Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | ABONNENT | 18. MAJ 2024 • 11:00
NYHED | ABONNENT
18. MAJ 2024 • 11:00

Bornholms Regionskommune inviterer nu haveforeningen Solvang til dialogmøde ovenpå mistanke om uretmæssig afslag fra bestyrelsen. Her vil man blandt andet kigge på at revidere den forældede lejekontrakt, der på nuværende tidspunkt ikke formulerer en praksis for optagelse af medlemmer.

Bornholms Regionskommune går nu ind i sagen om haveforeningen Solvang.

Sådan lyder meldingen ovenpå Tidendes dækning af den uretmæssige sag om Katja Ottesen Harvid og hendes familie, der blev nægtet at købe en have i foreningen. Et afslag, der som bekendt skete på uoplyst grundlag. Og som endvidere er i strid med kolonihaveloven, fordi haveforeningen Solvang lejer sig ind på kommunal grund. Tidende har i den forbindelse rakt ud til kommunen for en kommentar. Og det er på den baggrund, at man nu vil invitere haveforeningen til en drøftelse af den nuværende lejekontrakt. Det oplyser Morten Bach Jørgensen, landskabsforvalter ved Center for Ejendomme og Drift, BRK.

– Vi er med denne sag blevet gjort opmærksom på, at der er nogle ting i lejekontrakten, som ikke er blevet revideret i mange år. Og det skal vi nu have en snak med lejer om at få rettet op på, siger han.

Helt konkret så handler det jo om at helgardere sig imod, at bestyrelsen ikke kan afvise nye medlemmer uden saglig grund, hvilket også er ulovligt. Hvordan vil i forebygge, at det ikke sker?

– Jeg har ingen kommentarer til den konkrete sag, men det er klart, at vi skal da have en drøftelse om at få rettet op på nogle ting i lejekontrakten og i vedtægterne, der ikke er godkendt.

Senest ændret i 1981

Tidende er blevet tilsendt den nuværende lejekontrakt mellem kommunen og Solvang, der blev oprettet tilbage i 1949.

Den er senest revideret i 1981, hvor man justerede lejesummen for inflation, men er altså ikke blevet ændret i indhold siden sin oprettelse.

Den sparsomme lejekontrakt omfatter syv paragraffer, der foruden standardiserede formuleringer om lejeforhold primært omfatter skriv om vedligeholdelse af havearealet samt de udstukkede jordlodder.

Ingen formuleringer om medlemmer

Af lejekontrakten fremgår altså ingen formulering om, hvem der har, og ikke har, ret til at købe en kolonihave.

Ligesom man heller ikke kan læse det sparsomme grundlag som en bestyrelse har for at afslå medlemmer, da en kolonihave i udgangspunkt er til for alle. Sådan som det også hedder sig i den demokratiske tankegang i Kolonihaveloven. Den blev etableret i 2001 og dermed også godt 20 år efter den gamle lejekontrakt med Solvang sidst blev åbnet. Der er med andre ord også brug for at få ajourført den forældede kontrakt, medgiver Morten Bach Jørgensen.

– Jeg kan endnu ikke udtale mig om, præcist hvad vi skal drøfte på mødet. Men vi skal mødes og kigge lejekontrakten samt vedtægterne igennem, som heller ikke på nuværende tidspunkt er godkendt af kommunen. Den kolonihavelov, der er kommet efterfølgende, foreskriver jo helt specifikt, hvad vi må og ikke må, så det er jo, hvad vi vil rette os efter, siger Morten Bach Jørgensen, der oplyser, at man endnu ikke har fastsat en dato for mødet med Solvang.