Risikerer at måtte sige nej til milliontilskud

Risikerer at måtte sige nej til milliontilskud
Staten har bevilget ni millioner kroner til etableringen af et kulturhus i det tidligere Dams Hotel i Krystalgade i Rønne. Arkivfoto: Torben Østergaard Møller
TOPNYHED | ABONNENT | 28. MAJ 2024 • 19:50
Holger Larsen
Journalist
TOPNYHED | ABONNENT
28. MAJ 2024 • 19:50

Staten har afsat ni millioner kroner til at udvikle Dams Gård til kulturhus, som blandt andet skal rumme 10. Klasseskolen. Men det kan ende med et nej tak fra kommunen, da Dams Gård-projektet måske må droppes.

Folketinget har den 28. maj vedtaget lov om forsøgsordning for Frie Bymidter, så udvalgte byer nu kan gå i gang med de konkrete indsatser i bymidterne.

En af de byer er Rønne. Staten står klar med ni millioner kroner til at udvikle det tidligere hotel i Krystalgade, Dams Gård, til kulturhus og uformelt mødested for øens borgere med kultur som udgangspunkt. Projektet indebærer blandt andet, at 10. Klasseskolen skal flytte fra Vibegårdsvej og ind på Dams Gård.

Det var en enig kommunalbestyrelse, som for et år siden vedtog planen og søgte om penge i fonden Frie Bymidter, og nu er pengene bevilget, fremgår det af en pressemeddelelse fra By-, Land- og Kirkeministeriet.

Alligevel kan det ende med at være en gave, som kommunalbestyrelsen beslutter at sige nej tak til. For kommunen fattes penge og har derfor indført anlægsstop, og de ni millioner dækker så langt fra udgifterne til projektet med at skabe Byens Hus/Torv på Tværs i Dams Gård.

I ansøgningen til Frie Bymidter forsøgsordningen udgjorde budgettet 45 millioner kroner. Kommunen bevilgede 15 millioner kroner i budget 2021. Heraf er der brugt 0,6 millioner kroner til en midlertidig indretning af Dams Gård til den nuværende brug.

Frie Bymidter forventedes på daværende tidspunkt at bidrage med 10 millioner kroner, hvorefter restmidlerne – på det tidspunkt 20,6 millioner kroner – skulle søges fundraiset i første halvår 2024.

Projekt på vippen

Viceborgmester Morten Riis (Enhedslisten) oplyser, at et forslag om projektets fremtid snart kommer til politisk behandling som et led i, at kommunalbestyrelsen skal udmønte beslutningen om anlægsstop:

– Der er tre muligheder for Dams Gård: Enten lukker projektet, eller man fortsætter, eller at man fortsætter, men ikke benytter sig af de penge, der er kommet ind. Det sidste vil være mærkeligt, men det er klart, at med sådan nogle penge kommer også nogle betingelser for projektet, siger Morten Riis.

Det er en betingelse for pengene fra Fri Bymidte, at et velfærdsområde flytter ind på Dams Gård. Det var her, at man for nogle år siden talte om Rønne Bibliotek. Den plan mødte hård modstand, og det endte i stedet med, at der blev peget på 10. Klasseskolen.

Morten Riis lægger ikke skjul på, at man havde håbet på flere penge fra staten:

– Oprindelig havde man tænkt sig at udvikle 10 bymidter, men så udvidede man kredsen til 14, så der blev lidt færre penge til hver, siger han.

Riis vil fortsætte

Hvor mange penge er det, kommunen selv kommer til at spytte i projektet?

– Det kommer an på, hvor meget, man vil lægge i det. Kravet er, at et velfærdsområde skal flytte ind i kulturhuset. Der var lagt op til, at det skulle være 10. Klasseskolen, men det er jo ikke sikkert, at det ender med at blive det.

Når du siger, at det kan blive noget andet end 10. Klasseskolen, er det så fordi, at man skal finde en billigere løsning?

– Nej, det tror jeg ikke. Det skal give mening. Jeg ved ikke, hvor den her sag ender politisk.

Tror du, at de her ni millioner er en gave, man kan risikere at være nødt til at sige nej til?

– Det er i hvert fald en mulighed i den indstilling, der kommer i næste uge. Der kan sagtens være nogle, der er så sure over det med Dams Gård, som vil sige, at vi bare skal sælge huset.

– Problemet er, at der allerede er en hel del aktivitet dernede – Kulturskolen, som vi nu har fået samlet på ét sted, og ungerådet bruger nogle lokaler. Vi kan også bruge nogle permanente lokaler til de aktiviteter, som vi i dag lejer os ind til på Østre Skole, siger Morten Riis.

Du går stadig ind for at fortsætte arbejdet med at etablere et kulturhus?

– Ja, helt sikkert, siger Morten Riis.

Kan ende med nej tak

Borgmester Jacob Trøst (K) er lidt mere forbeholden:

– Vi bliver nødt til at se på økonomien i sagen Dams Gård, og hvad går vi glip af, hvis vi stopper projektet. Det er altid ærgerligt, hvis man skal vinke farvel til statslige midler. Men omvendt skal vi selv have nogle midler, og det er et ret stort beløb, der skal til for at realisere hele projektet Dams Gård.

– Vi har i vores gruppe ikke drøftet sagen endnu, så vi kan ikke hverken pege den ene eller den anden vej i forhold til, hvor vi står, siger Jacob Trøst.

Borgmesteren erkender, at kommunen netop nu har flere områder, hvor der skal tages store beslutninger og stoppes huller. Aktuelt skal man på torsdagens kommunalbestyrelsesmøde beslutte, hvordan anlægsstoppet skal udmøntes på ældreområdet.

– Lige nu står vi og kigger på flere genopretningsplaner, både på børn og familie, på psykiatri og handicap, og vi har en på BAT. De skal helst gå som planlagt, hvis vi skal holde skindet på næsen.

– Jeg tror, at vi har brug for at se, hvordan det går, før vi har luft til andre ting, konkluderer Jacob Trøst.

Kan det ende med, at det er ni millioner kroner, som I er nødt til at sige nej tak til?

– Det kan det jo godt. Men det er lidt for tidligt at spå om fremtiden, for sagen har slet ikke været til behandling endnu, slutter Jacob Trøst.

Frie Bymidter

Folketinget har den 28. maj vedtaget lov om forsøgsordning for frie bymidter, så nu kan de udvalgte byer gå i gang med de konkrete indsatser i bymidterne. Rønne bymidte er blandt de 14 udvalgte bymidte.

Dams Gaard udvikles til kulturhus og uformelt mødested for øens borgere med kultur som udgangspunkt. 10. klasseskolen flyttes bl.a. ind i Dams Gaard.

Der er afsat ni millioner kroner til Bornholm i 2024-2027.

Minister for byer og landdistrikter Morten Dahlin siger i en pressemeddelelse:

"En levende bymidte er en livsnerve for rigtig mange bysamfund. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi nu giver noget mere lokal frihed til at lave de løsninger, som giver mening for den enkelte by. Jeg håber at det bliver en stor succes, så vi kan brede det videre ud til hele landet efterfølgende".

Med forsøgsordningen har et antal mindre og mellemstore byer fået mulighed for at blive sat fri af eksisterende regler for at finde nye veje til mere liv i bymidten. Forsøgsordningen løber fra 2024-2029 og det er et krav, at der bliver etableret velfærdsfunktioner i bymidten.