Politikere klar til årets første møde

NYHED | ABONNENT | 26. JAN 2023 • 05:30
NYHED | ABONNENT
26. JAN 2023 • 05:30

Torsdag aften løber årets første kommunalbestyrelsemøde af stablen. Klippekort, træbådelaug og solcellepark er blandt emnerne.


Torsdag aften bliver 2023 officielt skudt i gang i det politiske landskab på Bornholm, når årets første kommunalbestyrelsesmøde holdes klokken 18.

Den helt store historie i bornholmsk politik i disse dage er Jonna Nielsens udtræden af Socialdemokratiet, og mødet markerer den tidligere gruppeformands første optræden som løsgænger i kommunalbestyrelsen.

Det er dog ikke på dagsordenen i aften, hvor der i stedet blandt andet skal tages stilling til en ændret klippekortsordning for beboere på plejecentre, og så er Bornholms Trædebådelaug og foreningens forestående flytning også på programmet.

Herudover skal kommunens plan om at sælge et areal ved Toftelunden i Hasle til boligudvikling debatteres, og så har Bornholms Regionskommune i samarbejde med Cowi udarbejdet en ny klimatilpasningsplan, der skal endeligt godkendes eller afvises under punkt seks.

Omdiskuteret solcellepark

Det største samtaleemne bliver imidlertid nok punkt fem, hvor planforslaget for en solcellepark ved Kildevad sydvest for Østerlars by skal vendes blandt politikerne.

Siden planerne blev præsenteret i 2021, har der været kritik fra særlig naboer, og der er blevet stillet mange spørgsmål, og med svar på de seneste er regionskommunen klar til at sende et planforslag for solcelleparken i offentlig høring. Hvis altså politikerne beslutter det.

Mødet slutter som altid af med nogle for offentligheden lukkede punkter, hvor der på dagsordenen ikke fremgår en sagsfremstilling. Torsdag drejer det sig om salg af grundareal beliggende på Kanegårdsvej 2H, Rønne, en anlægsbevilling til istandsættelse af syd-østfløjen på Snorrebakken 66 i Rønne til Bornholms Museum og til sidst anlægsbevilling til kabellægning af gadebelysning.

Kommunalbestyrelsesmødets dagsorden indeholder i alt 17 punkter inklusiv de tre lukkede punkter.