Lokalformand går af: Afviser at flytte til Bornholm

Lokalformand går af: Afviser at flytte til Bornholm
Marc Alex Ib Uhrenholt går af som lokalformand for Liberal Alliance. Pressefoto: Anders Krogh
NYHED | 19. FEB 2024 • 14:06
NYHED
19. FEB 2024 • 14:06

Liberal Alliances lokalformand Marc Uhrenholt har valgt at træde tilbage efter kun godt et halvt år på posten. Reglerne for fleksboliger blev dødsstødet.

Liberal Alliances lokalforening skal have ny formand.

Det oplyser partiet i en pressemeddelelse.

"Marc Uhrenholt har valgt at træde tilbage og helt forlade bestyrelsen, da partiet skal bruge en fastboende til opgaven, og fordi det kræver folkeregisteradresse på Bornholm, hvis man skal opstilles til kommunalvalget i november 2025," lyder det indledende i meddelelsen til pressen.

Sender bredside mod kommunen

Det er ellers kun knap et halvt år siden, at Marc Uhrenholt overtog posten som lokalformand for Liberal Alliance, og ifølge den afgående formand skyldes fratrædelsen blandt andet fleksboligreglerne på Bornholm.

– Jeg har valgt ikke at flytte til Bornholm, fordi det vil betyde, at jeg skal opgive min fleksboligtilladelse efter de gældende regler. Da jeg ønsker, at boligen videreføres i familiens eje efter min tid, hvilket kræver en fleksboligtilladelse, er jeg ikke indstillet på den usikkerhed, det vil medføre at opgive min boligtilladelse, siger Marc Uhrenholt og fortsætter:

– Jeg ansøgte om en dispensation ift. administrationsgrundlaget for fleksboliger hos kommunen, men ansøgningen blev afvist, selvom jeg var indstillet på, at dispensationen blev tildelt personligt til mig, og dermed var begrænset til min levetid eller til det tidspunkt, jeg eventuelt ville vælge at sælge min bolig eller fraflytte Bornholm på. I de situationer ville fleksboligtilladelsen blot ændres tilbage til den nuværende status. Kommunen havde derfor ingen risiko, men ønskede alligevel ikke at efterkomme min anmodning.

Den forkerte model

Ifølge Marc Uhrenholt blev dødsstødet for ham, at kommunalbestyrelsen i april 2023 valgte at administrere fleksboligtilladelser efter den såkaldte model 8.

Den model betyder, at tilladelsen til en fleksbolig gives til ejendommen, og der kan ikke frit veksles mellem helårsbolig og fleksbolig, præcis som reglerne har været hidtil.

– Havde man i stedet valgt model 7, ville det have været muligt for fleksboligejere frit at veksle mellem fritids- og helårsanvendelse, uden at fleksboligtilladelsen ville bortfalde. Med model 7 ville man kunne motivere fleksboligejere til at blive tilflyttere med deres skattegrundlag eller til at heltidsudleje deres boliger. Men det valgte kommunalbestyrelsen fra, siger den snart tidligere lokalformand.

Marc Uhrenholt mener, at det fremtidige arbejde på Liberal Alliances vegne kræver, at man arbejder intensivt på en politisk og økonomisk plan for udviklingen af Bornholm, og det er ikke foreneligt med ikke at have fast bopæl her.

– Dette arbejde kræver, at man er fuldtidsbornholmer og kan deltage i offentlige møder året rundt og samtidig være opsøgende i en dialog med erhvervslivet og interesseorganisationer på Bornholm. Det kan jeg blot ikke tilbyde som deltidsbornholmer, og derfor træder jeg tilbage og overdrager opgaven til den, som vælges til at efterfølge mig. Jeg vælger samtidigt at forlade politik og vil bruge mine ressourcer på noget andet, afslutter han.

Den nye lokalformand bliver valgt i forbindelse med lokalforeningens kommende generalforsamling.