Kong Frederik besøgte soldater på Bornholm

NYHED | 22. MAJ 2024 • 06:23
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED
22. MAJ 2024 • 06:23

Tirsdag var kong Frederik en tur på Bornholm for at besøge den danske specialoperationsstyrke og overvære en række øvelsesaktiviteter.

Det fortæller TV 2 Bornholm.

De danske soldater deltager i Nato-øvelsen "Flaming Sword", der har til formål at træne og styrke samarbejdet mellem landendes specialoperationsstyrker.

Øvelsen finder i disse uger sted i østersøregionen med deltagelse af 13 medlemslande. Fra Danmark deltager Frømandskorpset, der opererer fra Bornholm. Daværende kronprins Frederik blev uddannet frømand og gjorde i 1995-1998 tjeneste ved korpset.