Danmark har et særligt ansvar for sikkerheden i Østersøregionen

Danmark har et særligt ansvar for sikkerheden i Østersøregionen
Sabotagen mod Nord Stream-gasrørledningerne har understreget behovet for at styrke beskyttelsen af den kritiske infrastruktur, skriver regeringen i sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi. Arkivfoto: Forsvaret
NYHED | ABONNENT | 17. MAJ 2023 • 15:30
Henrik Nielsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
17. MAJ 2023 • 15:30

I sin nye udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi skriver regeringen, at et kommende forsvarsforlig skal bidrage til, at Danmark i højere grad kan tage hånd om sikkerheden i blandt andet Østersøregionen.

Blækket havde knap nået at tørre på regeringens seneste strategi for dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik, før russiske kampvogne rullede ind over Ukraines grænser i februar sidste år. Det er baggrunden for, at udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) tirsdag lancerede en opdateret strategi, der udstikker kursen for, hvordan man bedst sikrer danske interesser og værdier i verden, som den ser ud i dag.

Sådan lyder det i forordet til strategien, der har pragmatisk idealisme som overskrift.

Bornholm er ikke nævnt i strategien, men det er Østersøen til gengæld. Regeringen nævner blandt andet, at sabotagen mod Nord Stream-gasrørledningerne har understreget behovet for at styrke beskyttelsen af den kritiske infrastruktur. Det fremgår også, at Østersøregionen er et af de nærområder, hvor Danmark i højere grad skal løfte sin del af ansvaret for områdets fælles sikkerhed.

"Det kommende forsvarsforlig skal bidrage til, at vi i Danmark i højere grad kan tage hånd om vores fælles sikkerhed og løfte vores del af ansvaret. Det gælder navnlig i vores nærområde i Baltikum og Østersøregionen, i Østeuropa samt i Arktis og Nordatlanten", skriver regeringen i strategien.

Det er en del af baggrunden for regeringens plan om at fremrykke indfasningen af det varige løft af udgifterne til forsvar og sikkerhed til to procent af bruttonationalproduktet til 2030.

Stærkere samarbejde

I kapitlet Skærpet sikkerhedssituation i Europa nævner regeringen specifik et nordisk forsvarssamarbejde og sikkerhed i Østersøregionen. Udgangspunktet er, at Norden står mere samlet end nogensinde før på det sikkerheds- og forsvarspolitiske område. Forklaringen er både Finlands nylige og Sveriges kommende optagelse i Nato og afskaffelsen af forsvarsforbeholdet.

"Det skaber nye muligheder for et stærkere nordisk sikkerhedspolitisk og militært samarbejde, herunder øvelsesaktiviteter og koordination af forsvarsplaner. Danmark skal have en central placering i udviklingen af dette samarbejde", skriver regeringen.

Ifølge strategien får Østersøregionen stigende betydning, og Danmark har derfor en strategisk interesse i at styrke relationerne til de baltiske lande Estland, Letland og Litauen.

"Sammen med vores nordiske allierede har Danmark et særligt ansvar for sikkerheden i Østersøregionen. Det gælder ikke mindst i forhold til de baltiske lande, der i særlig høj grad mærker de militære og hybride trusler fra Rusland", står der.