Hvad skal der ske i Blykobbe Plantage?

Hvad skal der ske i Blykobbe Plantage?
Urørt skov er emnet, når Naturstyrelsen inviterer til skovvandring i Blykobbe Plantage torsdag den 11. april. Foto: Holger Larsen
NOTITS | 10. APR 2024 • 14:51
Holger Larsen
Journalist
NOTITS
10. APR 2024 • 14:51

Blykobbe Plantage – også kaldet Nordskoven – ved Rønne har i nogle år haft status som urørt skov. Resultatet er blandt andet et øget antal væltede træer, som får lov til at blive liggende i skoven.

Faktisk er hovedparten af Naturstyrelsens arealer på Bornholm udpeget som urørt skov gennem politiske beslutninger af flere omgange i 2018, 2020 og 2021. Derfor er Naturstyrelsen i gang med at udarbejde nye planer for, hvordan arealerne skal forvaltes i de kommende år.

Nu er turen kommet til at lægge en plan for netop Blykobbe Plantage, der betegnes som en af Bornholms mest benyttede skove, samt det mindre areal Kilen, som ligger ved Sorthat-Muleby.

Naturstyrelsen inviterer derfor alle interesserede til en skovvandring i Blykobbe Plantage. Her kan man høre mere om planerne for området og komme med spørgsmål og input.

Det foregår torsdag den 11. april klokken 16, hvor man mødes på parkeringspladsen på Antoinettevej – ved Nordskoven Camping.

Urørt skov har som mål sat styrke biodiversiteten, og særligt de sårbare og sjældne arter af dyr, planter og svampe skal få gavn af ændringerne. Urørt skov skal forstås som forstligt urørt. Det vil sige, at områderne gerne må plejes til gavn for natur, fortidsminder og friluftsliv, men at der ikke må tages træ ud med henblik på salg, skriver Naturstyrelsen på sin hjemmeside.