Sorte Muld skal igen under lup

Sorte Muld skal igen under lup
Sorte Muld under røntgen: Denne kortlægning med georadar fra 2019 viser den centrale del af jernalderbopladsen ved Ibsker. Nu betyder nye gåder og spørgsmål, at området igen skal gennem georadar. Illustration: Michael Thorsen, Bornholms Museum
NYHED | SORTE MULD | ABONNENT | 4. AUG 2022 • 05:30
Jakob Marschner
Journalist
NYHED | SORTE MULD | ABONNENT
4. AUG 2022 • 05:30

Jernalderpladsen Sorte Muld ved Ibsker skal endnu en gang kortlægges ved hjælp af georadar. Efter at have gravet på pladsen igen denne sommer står arkæologerne med en centralt placeret bygning, som de håber at blive klogere på.

Den ualmindeligt rige jernalderplads Sorte Muld ved Ibsker er gaven, der bliver ved at give for Bornholms arkæologer.

Imidlertid er der blandt gaverne også nye spørgsmål og gåder, der støder til i takt med, at andre spørgsmål finder deres forklaring. Sådan gik det også, da Bornholms Museum gravede på Sorte Muld i juni og juli. Derfor skal området omkring Sorte Mulds tempel nu igen undersøges med georadar, som det første gang skete for tre år siden.

– Vi får lavet en ny georadar-opmåling af den centrale del af Sorte Muld. Det har vi fået lovning på. Her i sommer har vi fået fjernet muldlaget, og det skulle gerne give muligheden for at se noget nyt med georadar, siger Bornholms Museums chefarkæolog Finn Ole Nielsen.

Konkret er det sporene efter en stor, rektangulær bygning, der driller arkæologerne.

– Vi mangler at finde svar på, hvor stor den centrale bygning på Sorte Muld er. Vi har fundet to stolpehuller i både øst og vest, men der er lidt for langt mellem dem til, at man kan sige, at det er ét hus, fortæller Finn Ole Nielsen.

– Anlægget her ligger samme sted, hvor templet blev opført ovenpå i en senere periode. Men det her anlæg ligner ikke et tempel, men nærmere en kongshal, siger han.

Vi mangler at finde svar på,
hvor stor den centrale bygning på Sorte Muld er.
Vi har fundet to stolpehuller i både øst og vest,
men der er lidt for langt mellem dem til,
at man kan sige, at det er ét hus

Sorte Muld var Bornholms magtcentrum i omkring 1000 år fra år 200 før Kristus til cirka 800 vor tid. Derfor har utallige bygninger afløst hinanden på pladsen, der også af den grund er svær at tolke for arkæologerne.

– De stolpehuller, som vi nu har fat i, har vi ikke kunnet fange på georadar indtil nu, fordi der ovenpå det ligger et andet anlæg, der står virkelig skarpt. Vi kan ikke se helheden, kun på én af faserne, og der ligger mange, mange bygninger oveni hinanden fra forskellige perioder, siger Finn Ole Nielsen.

– Folket på Sorte Muld har smidt sten ned i de brændte stolpehuller fra tidligere bygninger. Det hele er blevet ryddet ned til en brandtomt, og så har man bygget op igen, siger han.

– På den måde har de foræret os en hel del at arbejde efter. Det svære består i, at der ligger så mange bygninger og anlæg oveni hinanden.