Musik som i de rigtigt gamle dage

NOTITS | 15. MAJ 2024 • 17:30
Af:
Torben Østergaard
NOTITS
15. MAJ 2024 • 17:30

Efter en succesrig dag med De Bornholmske Amatørarkæologer er det snart tid til næste arrangement i Bornholms Museumsforenings Museumsklub, fortæller museumsformidler Sanne Steenberg Hansen.

Igen går tiden tilbage til oldtidens Bornholm, men nu i musikkens tegn.

– Vi får nemlig besøg af musikantropolog Eva Fock og en række professionelle musikere, der i projektet "Lyden af oldtiden" har holdt mange workshops, koncerter med mere, fortæller museumsformidleren i en mail til Tidende.

Arrangementet finder sted den 1. juni klokken 10-15, hvor de interesserede mødes ved langdyssen ved Vasagaard ved Læsåen, Vasegårdsvejen 6, Aakirkeby.

– Her skal vi fornemme oldtidslandskabet, selv lave oldtidsinstrumenter og afslutte dagen med en koncert for børnenes forældre og søskende, oplyser hun.

Der er plads til 20 børn til det gratis arrangement, og workshoppen er en del af Bornholms Museumsforenings Museumsklub for 8-15-årige.