Flere elever mistrives i folkeskolen end sidste år

28. MAJ 2024 • 14:47ERHVERV/POLITIK

Størstedelen af folkeskoleelever trives i skolen, viser en ny måling. Men gruppen, der mistrives, vokser.

Elevers trivsel på landets folkeskoler fortsætter med at dale.

En landsdækkende trivselsmåling fra skoleåret 2023/2024 viser, at 86,1 procent af eleverne i 4. til 9. klasse er glade for at gå i skole og trives.

Men det tal er lavere end målingen fra sidste år på 87,5 procent. Og endnu lavere end målingen i skoleåret 2015/2016, hvor trivslen toppede med 93 procent.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

- Det er dejligt, at mange folkeskoleelever generelt er glade for at gå i skole. Men det skal endnu flere være i fremtiden, siger børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye i meddelelsen.

I marts blev et bredt flertal enig om en folkeskoleaftale, der har til formål at sætte folkeskolen "mere fri".

Den giver ifølge Mattias Tesfaye eleverne flere valgfag og mere valgfrihed, mens antallet af prøver er mindsket.

- Det er alt sammen vigtige tiltag for elevernes trivsel, dannelse og faglige udvikling, siger han.

Men folkeskoleaftalen er blot et skridt i den rigtige retning, siger De Radikales børne- og undervisningsordfører, Lotte Rod.

- I for mange år er der blevet skåret og skåret. Vil vi gerne have glade børn, som vi alle sammen gerne vil, skal man også prioritere de penge, som det koster at lave gode rammer for det, siger hun.

- Jeg synes, at det går alt for langsomt med det, tilføjer hun.

Selv om trivselsmålinger giver et praj om elevernes ve og vel, skal kræfterne ifølge De Radikale hellere bruges på forberedelsestid til lærerne, skolemateriale og pædagoger i frikvarterne.

De netop offentliggjorte tal viser på tværs af regioner, at elevernes generelle trivsel er tæt på ens. Region Nordjylland indtager dog en top, mens Region Sjælland ligger i bund 3,3 procentpoint lavere.

De årlige trivselsmålinger foregår ved hjælp af et elektronisk spørgeskema.

På mellemtrinet og i udskolingen (4. til 9. klasse) får eleverne 40 spørgsmål. I indskolingen (0. til 3. klasse) får eleverne 20 mere enkle spørgsmål.

Spørgsmålene grupperes i fire kategorier: faglig trivsel, social trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden.

Udviklingen er stort set uændret siden sidste skoleår. Trivslen er lavest på støtte og inspiration, mens den er højest på social trivsel.

Støtte og inspiration indrammer elevernes oplevelse af motivation og medbestemmelse samt lærernes hjælp og støtte.

/ritzau/

MESTE LÆST ERHVERV-POLITIK (48 T)

SENESTE RITZAU