Nu bliver Biltema prioriteret hos kommunen

Nu bliver Biltema prioriteret hos kommunen
Arkivfoto
NYHED | ABONNENT | 24. NOV 2023 • 05:30
NYHED | ABONNENT
24. NOV 2023 • 05:30

Bornholms Regionskommune vil prioritere at behandle Biltemas projekt om opførelsen af en 6.600 kvadratmeter stor butik ved Vibegård i Rønne.

Da Tidende for ni dage siden spurgte Biltemas administrerende direktør i Danmark, hvor langt kæden er med sine planer for en ny butik i Rønne, var svaret: "Ja, bare jeg vidste det."

Jacob Borring Møller fortalte dengang, at han den 6. oktober havde spurgt kommunens direktør Lillian Rasch Madsen om en status på kommunens sagsbehandling af projektet - men en måned senere ikke havde fået noget svar.

Nu kan Lillian Rasch Madsen imidlertid fortælle til Tidende, at hun dagen efter avisens artikel - den 16. november - sendte et svar til Jacob Borring Møller. Et svar, hun også har sendt til Tidende.

"Status på jeres projekt er, at der skal laves lokalplan og kommuneplantillæg. Processen indledes med den fase, der hedder "Indkaldelse af idéer og forslag". Denne fase er endnu ikke igangsat – hvilket skyldes, at jeres sag er af den type, der prioriteres i kategori 3 (det er en politisk vedtaget prioritering) – og at der har været andre sager af prioritet 1 og 2, som skulle behandles."

Rykket op i køen

Tilnærmelsesvist samme svar sendte Lillian Rasch Madsen til Tidende i slutningen af april, som en forklaring på hvorfor Biltema endnu ikke havde fået tilladelse til at komme i gang med at bygge.

Men det er på den baggrund ikke korrekt at konkludere, at sagen dermed ikke har rykket sig siden april, slår hun fast.

"Det er så ikke helt korrekt, idet vi i perioden har lavet grundlaget for butikker ved Åkirkebyvej færdigt – således at Biltema nu er rykket op i køen. Derudover har der i den mellemliggende periode været en dialog med Biltema om alternativer placeringer – men som mundede ud i, at de holder fast ved placeringen ved Vibegård," skriver hun i en opfølgende mail til Tidende.

I mailen til Biltema skriver Lillian Rasch Madsen da også, at kommunens planafdeling imidlertid har oplyst, at når kommuneplantillægget for et aflastningsområde til store butikker ved Åkirkebyvej i Rønne er færdigt, vil Biltema blive prioriteret i forhold til arealet ved Vibegård.

"Planafdelingen har samtidig oplyst, at de har forstået, at Biltema ikke ønsker et område, som er omfattet af kommuneplantillægget for et aflastningsområde til store butikker i Rønne (ved Åkirkebyvej nær Almindings Runddel, red.), men ønsker arealet ved Vibegård," skriver kommunens direktør.

I slutningen af april tidligere i år fortalte Biltemas direktør dog til Tidende, at kæden allerede dengang havde haft 'kommunikation' med kommunen om en mulig anden placering, men at placeringen var for lille, hvorfor området ved Vibegård var at foretrække. Det gentog Jacob Borring Møller i øvrigt medio november med begrundelsen, at 'baglandet' ikke ønskede den anden placering, hvor byggeriet måske ellers ville kunne komme hurtigere i gang.

Næste skridt i sagen er, ifølge Lillian Rasch Madsen, at planafdelingen vil indkalde til et møde i december, så sagen om arealet ved Vibegård kan drøftes nærmere, inden kommunen sætter gang i processen om at indkalde idéer og forslag.

Lillian Rasch Madsens svar til Tidende, slut april 2023:

"Der er truffet politisk beslutning om, at der skal etableres plangrundlag, som muliggør etablering af en Biltema i Rønne (ved Vibegård).

Der skal både laves lokalplan og kommuneplantillæg. Processen indledes med den fase, der hedder "Indkaldelse af idéer og forslag".

Denne fase er endnu ikke igangsat – hvilket skyldes, at sagen er af en type, der prioriteres i kategori 3 (det er en politisk vedtaget prioritering) – og pt er planafdelingen fuldt beskæftiget med sager af prioritet 1 og 2."