Kommunen låser sig til fast elpris: Ekstraregning blev lavere end ventet

Kommunen låser sig til fast elpris: Ekstraregning blev lavere end ventet
Kommunen slipper billigere end ventet på elprisen. Arkivfoto
NYHED | ABONNENT | 16. SEP 2023 • 15:30
Jakob Nørmark
Journalist
NYHED | ABONNENT
16. SEP 2023 • 15:30

En ny prisaftale binder kommunen til en fast elpris på lidt over 1 krone per kilowatt-time frem til udgangen af 2024. Med den nye takst undgår kommunen en del af den prisstigning, som førte til hastebesparelser i foråret.

Det blev først i 2023, at energikrisens højere udgifter til strøm ramte Bornholms Regionskommune.

En gunstig prisaftale, som kommunen indgik før energikrisen, udløb nemlig ved årsskiftet, og herefter blev strømmen fra den ene dag til den anden markant dyrere.

Ekstraregningen til el og varme blev i starten af året beregnet til 5,2 millioner kroner. Pengene skulle politikerne finde med besparelser, som blev spredt ud på de fleste af kommunens ansvarsområder. For eksempel skulle de politiske udvalg spare cirka en million kroner på både skole- og ældreområdet.

De seneste måneder er priserne faldet, og kommunen har siden da indgået en ny langvarig prisaftale, der betyder, at taksten ligger fast indtil udgangen af 2024. På den måde har kommunen fået vished for, hvad strømmen kommer til at koste de næste mange måneder.

Den samlede ekstraudgift til el og varme har vist sig at blive 1,7 millioner kroner lavere end forventet. De sparede penge på strøm bliver dog ikke ført tilbage til skoler, plejecentre og de andre grene af kommunen, som måtte holde igen tidligere på året.

Et enigt økonomi- og klimaudvalg besluttede på onsdagens møde at følge kommunaldirektørens anbefaling om at lægge de 1,7 millioner kroner i kommunekassen for at forbedre den pressede likviditet en lille smule.

Låst til fast pris

Den nye takst, som kommunen de kommende 15 måneder vil købe al strøm til, er låst til 1,06 kroner per kilowatt-time. Der er tale om den rene elpris uden moms, elafgiften til staten og tariffer til Trefor og Energinet.

Økonomichef Stine Hansen oplyser, at kommunen som offentlig virksomhed har mulighed for at købe strømmen direkte fra el-børsen, og at den nye aftale er lavet med Bornholms Energi og Forsyning som mægler.

I modsætning til, hvad mange private kunder har foretrukket under energikrisen, går kommunen uden om de variable priser. Taksten på 1,06 kroner per kilowatt-time, som har været kommunens pris siden andet kvartal, er fast døgnet rundt. Derfor har kommunen ikke noget incitament til at placere strømforbruget i de timer, hvor markedsprisen, der svinger time for time, er i bund. Det er således lige meget, hvornår kommunens flåde af elbiler eller BAT’s fire kommende elbusser skal lades op.

Ifølge økonomichefen har kommunen overvejet, om det kunne betale sig at overgå til variabelt forbrug eller udskille dele af strømforbruget til en anden abonnementsaftale. Det er fortsat i overvejelserne, men er på den korte bane blevet fravalgt.

– Det vil kræve, at vi laver et EU-udbud. Formentlig vil vi skulle købe en konsulent ind til at lave til et udbud for os. Så der er andre forbehold, men det har været oppe at vende, siger Stine Hansen.

Hun peger på, at kommunen desuden har en interesse i at få sikkerhed for størrelsen på udgifterne i budgettet.

– Det sværeste at spå om er jo fremtiden. Man ser jo også store udsving på den variable pris, siger økonomichefen, der betegner den nuværende takst som ”en ret lav pris”.

Det hører med til historien, at Bornholms Regionskommune tidligere har haft en heldig hånd i spillet om elpriserne.

Den flerårige fastprisaftale, der blev indgået før energikrisen, betød, at elpriserne hverken steg i 2021 eller 2022.

– Vi var heldige med, at aftalen blev så langvarig, for priserne nåede at stige rigtig meget, inden den udløb. Det er lidt ligesom at købe aktier – man ved ikke, hvordan udviklingen går, siger Stine Hansen.

Da den gunstige aftale udløb ved årsskiftet, blev den rene elpris mangedoblet til 2,75 kroner per kWh (uden moms og afgifter) i første kvartal. Herefter indgik kommunen fastprisaftalen på 1,06 kroner per kWh. Samtidig reducerede Trefor El-Net Øst nettariffen, hvilket også har bidraget til at mindske de samlede energiudgifter.

Kommunen bruger (Bofa fraregnet) cirka 6,4 millioner kilowatt-timer el om året.