Vigtigt med et velfungerende erhvervsliv

SYNSPUNKT | ABONNENT | 21. SEP 2022 • 17:30
Af:
Michael Almeborg
formand DI Bornholm

Jens Koefoed
formand DI Byggeri Bornholm
SYNSPUNKT | ABONNENT
21. SEP 2022 • 17:30

Vi skal have råd til at planlægge langsigtet – ellers bliver det dyrt, mener Michael Almeborg og Jens Koefoed.

LÆSERBREV

Kassetænkning i den kommunale sagsbehandling kan blive dyrt for Bornholm

Bornholm går glip af vækst og arbejdspladser, hvis ikke den kommunale administration sørger for en effektiv behandling af de lokalplaner, byggetilladelser og miljøgodkendelser, som virksomheder lige nu står og mangler for at etablere sig på Bornholm eller udvide deres eksisterende forretning.

I disse uger beslutter BRK’s kommunalbestyrelse budgettet for 2023. I den forbindelse er det vigtigt at huske på, at et dynamisk og velfungerende erhvervsliv udgør hjørnestenen for et rigt og attraktivt Bornholm. Vi har forståelse for, at der er rift om de begrænsede ressourcer og derfor er det utroligt afgørende, at vi bruger midlerne på en måde, så vi får maksimalt udbytte af skatteydernes penge.

Vi har i snart mange år været kritiske over BRK’s langsommelige og usmidige sagsbehandling, hvilket år efter år er blevet dokumenteret i DI’s måling af den kommunale erhvervsvenlighed. Og politikerne har faktisk lyttet og tildelt ekstra ressourcer til ”Byg”, som er BRK’s afdeling for byggesagsbehandling. Ros for det, men desværre udebliver det store gennembrud fordi der fortsat er flaskehalse i ”Natur og Miljø”. Det er nemlig i ”Natur og Miljø”, at byggesagens regn- og spildevandsansøgning skal behandles, men denne afdeling har hidtil ikke fået andel i de ekstra tildelte ressourcer. Med andre ord – det nytter ikke kun at lappe det ene hjul, hvis det andet hjul også er fladt.

Derudover kommer vi ikke udenom, at det altid betaler sig at tænke langsigtet. Derfor skubber vi problemerne foran os, hvis budgettet – som det er lagt op til – betyder nedskæringer i afdelingen ”Plan og Udvikling”. Det er nemlig i denne afdeling, at lokalplaner og kommuneplaner formes, og hvor nedskæringer vil få direkte negativ betydning for udvikling af bolig- og sommerhusområder, landanlæg til energiøen, tiltrækning af nye virksomheder o.lign. En velfungerende afdeling for Plan og Udvikling er afgørende for Bornholms vækstmuligheder og værdiskabelse fremadrettet. Vi har som samfund ikke råd til, at der skæres på de områder, som er en forudsætning for øens udvikling.

Vi må hurtigst muligt væk fra kassetænkning og i stedet forvente, at ressourcerne kanaliseres hen, hvor vi opnår den størst mulige effekt på den samlede sagsbehandlingstid. Samtidig skal vi have råd til at planlægge langsigtet – alt andet vil blive dyrt for Bornholm.

HVOR DRØMMER VI OS HEN - ENERGIØEN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm som energiø. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere har bidraget med deres bud i dette tema. Send dine tanker til debat@tidende.dk.
Temaet afsluttes med en debatsalon i Elværket i Rønne tirsdag den 23. maj klokken 16.30.