Parkeringslicens kontra etablering af p-plads

SYNSPUNKT | ABONNENT | 18. AUG 2022 • 07:58
Af:
Ib H. Møller
Kong Gustafsvej 18
Nexø
SYNSPUNKT | ABONNENT
18. AUG 2022 • 07:58

Enhedslisten har foreslået 340 kroner for en parkeringsafgift for de bilejere, der parkerer på offentligt vejareal.

Det må da siges at være billigt i modsætning til, hvad det koster ved et nyt byggeri, eksempelvis et énfamilies hus.

I bygningsreglementet er der krav om indretning af to parkeringspladser ved er et enfamilieshus.

Anlægsudgift og grundkøb for to parkeringspladser udgør 30.000-40.000 kroner, der normalt vil betyde en rente på cikra 1.500 kroner for et lån til udgiften.

Så umiddelbart kan de to beløb 340 og 1.500 kroner sættes op mod hinanden, og så er det et forslag, der gør det billigst at parkere på offentligt aral.

HVOR DRØMMER VI OS HEN? OM KULTUREN

Hvad skal fremtiden være, når det gælder Bornholm og kulturen. En rækker engagerede og vidende eksperter og læsere bidrager med deres bud. Send gerne dine tanker til debat@tidende.dk.

DEBAT | ABONNENT

Ø-kultur?