Gravgaard: Lad os få skat af turismen

Gravgaard: Lad os få skat af turismen
LEDER | 11. MAJ 2024 • 05:30
LEDER
11. MAJ 2024 • 05:30

Bornholms økonomi er i den grad forpint. En af øens vigtige erhverv bidrager ufrivilligt alt for lidt.

Virksomheden Bornholms Regionskommune er en forpint økonomisk konstruktion.

Halvdelen af indtægterne kommer groft sagt fra udligning og halvdelen fra dem, der betaler skat på Bornholm. Vi bliver flere og flere ældre, der tjener og arbejder mindre, og vi får hverken nye bornholmere eller tilflyttere nok til at redde økonomien.

Drømmen for mange er, at Energiøens luftkastel af en op mod 100 milliarder kroner dyr investering skal sprede liv og vækst som ringe i vandet ud over og rundt om Bornholm. Selve landanlægget og de mange vindmøller kommer dog kun lige til at give lidt flere arbejdspladser end Bornholms Tidende, når de er bygget færdige.

Men når strømmen vælter ind, er det drømmen, at vi kan få billig energi til andre erhverv og på den måde skabe vækst på Bornholm. Set gennem det kommunale kasseapparats scanner er der kun to ting, der virkelig betyder noget for indtægtssiden i økonomien. Mere udligning – flere penge ovrefra – eller flere arbejdspladser med deraf følgende skatteindtægter.

Men vi har et kæmpe erhverv, der i alt for lille grad betaler skat til kommunen. Det er vores voksende turisterhverv med hoteller, restauranter, museer, campingpladser med meget mere. De omsætter ifølge Destination Bornholm for fire milliarder kroner og skaber, hvad der svarer til 3.500 fuldtidsstillinger på Bornholm. Problemet her er bare, at kun en meget lille del af disse fire milliarder ender i den tomme kommunekasse.

Det skyldes en - med bornholmske briller - tåbelig regel om, at man betaler sin kommuneskat der, hvor man har folkeregisteradresse i starten af september. Langt størstedelen af de 3.500 estimerede fuldtidsstillinger er sæsonarbejde, når turisterne er her, og de har ikke folkeregisteradresse på Bornholm, når kalenderbladet viser september, og sæsonen er gået på hæld. Derfor tjener Bornholm slet ikke nok på sin turistindustri, selvom vi i den grad lægger byer og natur til aktiviteten.

Løsningen burde være, at man raffinerer kommuneskatmodellen, så man betaler skat i den kommune, man bor i, i de måneder man bor der – eller endnu bedre med Bornholms briller: Man betaler kommuneskat af sin årsindtægt i den kommune, man bor i i midten af juli måned.

Det er unfair, at de mange lønkroner i turistindustrien udløser gigantiske millionindtægter i andre kommuner, fordi skattereglerne er forældede. Det har Bornholm ikke råd til. Opgaven skal løses af vores to medlemmer af Folketinget. Lea og Peter, vil I tage fat?