Gravgaard: Hospitalet har født et håb - men vejen er lang

Gravgaard: Hospitalet har født et håb - men vejen er lang
LEDER | 11. NOV 2023 • 05:30
LEDER
11. NOV 2023 • 05:30

Det er så flot, at hospitalet har løst problemerne på fødegangen.

Bornholms Hospital har med rette modtaget ros for at forbedre arbejdsforholdene på fødegangen, men dette er kun starten på en længere rejse mod en bæredygtig fremtid for sundhedssektoren på øen.

For halvandet år siden var Bornholms Hospitals fødegang et dystert eksempel på de dybere strukturelle problemer, der plager vores sundhedssystem på Bornholm. Med kun 70 procent af jordemoderstillingerne besat, stod hospitalet over for en monumental udfordring. I dag ser vi resultatet af et lederskab, der har forstået at omsætte krisen til en katalysator for forandring.

Under ledelse af Rikke Koefoed Albæk og Annemarie Hellebek, har hospitalet ikke blot navigeret gennem turbulente tider, men også indført nyskabende tiltag, såsom samarbejdet med Amager-Hvidovre Hospital og pendlerstillinger. Disse skridt har været afgørende for at genskabe et arbejdsmiljø, hvor trivsel og arbejdsglæde er blevet prioriteret. Hvis ikke der er arbejdskraft nok, slider man de tilbageværende op. Vikarbureauer er en kortsigtet og dyr løsning. Men spørgsmålet er, om dette er nok.

Udfordringen nu er at sikre, at disse fremskridt ikke kun glæder fødegangen, men rulles ud på hele hospitalet. Bornholms Hospital skal være en attraktiv arbejdsplads for sundhedspersonale, og dette kræver mere end blot kortsigtede løsninger.

Udviklingen af et lokalt tillæg, der gør hospitalet endnu mere tiltrækkende, er et vigtigt skridt i den rigtige retning, som parterne sender rundt som en kastebold, mens udgiften til vikarer dræner kassen. Dette vil ikke kun stabilisere arbejdsstyrken, men også anerkende den uvurderlige indsats, som vores sundhedspersonale yder dagligt.

Denne succes på fødegangen skal ses som et første skridt, ikke som en endestation. Hospitaler over hele landet står over for lignende udfordringer, og Bornholms Hospital kan fungere som et forbillede, der viser vejen frem. Det er imidlertid vigtigt, at vi ikke hviler på laurbærrene, men fortsætter med at presse på for nødvendige forandringer i hele sundhedssektoren.

Bornholms Hospital har vist, hvad der er muligt på fødegangen med visionært lederskab og et fokus på samarbejde og innovation. Nu er det vigtigt at bygge videre på dette fundament og sikre, at håb, fornyelse og en lys fremtid ikke kun er virkelighed på fødegangen, men på hele vores hospital. Fødegangen har taget det første skridt - lad os nu gå resten af vejen.