Naturpleje skal hjælpe truet blomst

Naturpleje skal hjælpe truet blomst
Melet kodriver. Foto: Naturstyrelsen Bornholm
| 11. JAN 2021 • 20:08
Af:
anette-vestergaard

11. JAN 2021 • 20:08
NATUR

Tirsdag begynder skovarbejdere fra Naturstyrelsen Bornholm samt en entreprenør at arbejde i et lille stykke skov i den østlige ende af Ølene.

Her bliver underskoven tyndet ud, og mange af de større træer fældes, får kappet toppen af, eller bliver ringet, så de med tiden går ud. Det sker først og fremmest for at forbedre forholdene for den sjældne blomst melet kodriver.

Det skriver Naturstyrelsen i en pressemddelelse.


Rødlistet og truet

Melet kodriver blev optaget på den danske rødliste i 2019. Det vil sige, at det vurderes, at arten er i fare for at uddø. I Danmark findes arten kun tre steder på Sjælland, samt en del steder på Bornholm, mest langs klippekysten på Nordbornholm og Østbornholm.

Ølene er et af de eneste steder i Bornholms indland, hvor planten stadig findes. Her vokser den på et lille areal i et nordvendt skovbryn i den østlige ende af fuglereservatet. Men her er den nu ved at blive fåtallig. I 1992 blev der talt 390 planter, men ved den seneste optælling i 2020 var der kun 41 planter tilbage.

Man ved fra forskningen, at arten trives bedst i varme og er meget lyskrævende, så en del af forklaringen på tilbagegangen er formentlig, at skoven syd for voksestedet er blevet højere og tættere. Det problem løses nu ved, at skoven gøres lysere.


Også fokus på orkidé

Også på et stykke langs cykelvejen vest for Ølene bliver der kappet toppe af træer. Her sker det især for at forbedre levevilkårene for den fredede orkide bakke-gøgelilje.

Arbejdet foregår på denne tid af året for at påvirke Ølenes rige fugleliv mindst muligt.