Nature Base bringer naturens løsninger til årets Folkemøde

Nature Base bringer naturens løsninger til årets Folkemøde
Nature Base-scenen befinder sig ombord på skibet Esther Jensen på ydermolen i Allinge Havn. Her på billedet er det dog skibet Freia. Arkivfoto: Torben Østergaard Møller
NOTITS | 22. MAJ 2024 • 18:54
Af:
Ritzau
NOTITS
22. MAJ 2024 • 18:54

På Nature Base – Folkemødets grønne debatscene – samles erfarne eksperter og unge talenter for at bringe den grønne branches aktører og deres viden om naturens løsninger i spil.

Fra naturpositiv byudvikling til naturens helende kræfter. Ambitionen er at understøtte vidensdeling og samarbejde på tværs af fagligheder, værdikæder og med alle, der har interesse for, hvordan man aktiverer naturens potentialer i udvikling af land og by ...

Snart åbner Bornholm for det traditionsrige Folkemøde, hvor solskinsøen danner ramme om debatter, inspiration, netværk og socialt samvær – alt sammen i en hyldest til vores demokrati, fortæller en pressemeddelelse fra idverde Danmark.

Igen i år er branchepartnerskabet Nature Base også at finde på Folkemødet den 13.-15. juni. Som officiel Folkemøde-partner byder Nature Base ombord på skibet Esther Jensen til meningsudveksling, vidensdeling og netværk om nogle af tidens største og vigtigste dagsordner; natur, klima og folkesundhed.

Omdrejningspunktet er fremtidens byer, landskaber og kystområder, og det kommer både til at være opløftende – blandt andet med Børneriget Fondens paneldebat om naturens helende kræfter, men også alvorligt, når overskrifter som "overtræk på naturkontoen" og "råstofferne slipper op" indtager båden. Fælles for alle de mange Nature Base-events er dog en tro på, at man ved stærke samarbejder og partnerskaber på tværs af værdikæder og fagligheder kan lykkes.

Igen i år er det også ambitionen, at skibet fungerer som Folkemødets svar på "under uret" mellem debatterne: Et mødested, hvor Folkemødets besøgende vender tilbage for uformel snak eller bare et lille hvil.

Nature Base er et partnerskab mellem brancheorganisationer og -netværk, vidensinstitutioner og erhvervsliv, der består af Landskabsrådet, Danske Anlægsgartnere, Danske Landskabsarkitekter, Københavns Universitet, Green Cities og idverde Danmark. Alle betydelige aktører, som med forskellige indgangsvinkler hver dag bidrager til den grønne omstilling og til udviklingen af fremtidens samfund.

– For at kunne lykkes med den transformation, der er så afgørende for en mere bæredygtig og levedygtig fremtid, må vi løfte i flok og på tværs af brancher og fagligheder. Fremtiden byder på komplekse udfordringer som markante klimaforandringer, tab af arter og biodiversitetskrise, lavere folkesundhed og kampen om de tilgængelige kvadratmeter. Det kalder på komplekse løsninger, og når vi sætter vores viden i spil sammen, har vi langt større mulighed for at skabe de løsninger og forandringer, der skal til for rent faktisk at gøre en forskel, siger Rasmus Karkov, kommerciel direktør i idverde Danmark, i pressemeddelelsen.

Frisk perspektiv

I løbet af Folkemødets tre dage vil Nature Base-scenen danne rammer om en lang række temaer belyst fra forskellige vinkler og med nogle stærke stemmer på dækket. Der lægges op til god involvering af publikum – både under debatterne og i den mere uformelle efterfølgende debat på skibet og havnekanten.

Fredag morgen sætter tegnestuen SLA og idverde Danmark blandt andet spot på naturpositiv byudvikling og debatterer et oplagt spørgsmål: "Hvad venter vi på?’".

Klokken 16 forvandles skibet til lægesalon sammen med Børneriget Fonden, hvor et stærkt panel sætter ord på naturens helende egenskaber med udgangspunkt i Danmarks nye børnehospital, Mary Elizabeths Hospital.

Lørdag inviterer idverde og Grandville til politisk debat med blandt andre. Lea Wermelin, folketingsmedlem samt klima-, energi- og forsyningsordfører, om, hvordan vi håndterer dilemmaet mellem behovet for at øge hastigheden i den grønne omstilling og den indbyggede langsommelighed, der er i planlægnings- og anlægsfaserne.

Det fulde program kan ses via Folkemødets app og på naturebase.dk

– Det er et stærkt debat- og aktivitetsprogram, Nature Base-partnerskabet har fået til Bornholm i år. Ud over de mange erfarne gæster og paneldeltagere har det været vigtigt også at give plads til, at de unge tager ordet og giver friske perspektiver på det samfund, som de kommer til at skulle videreføre. Det er derfor særdeles positivt, at Københavns Universitet nu er en del af Nature Base-partnerskabet. Københavns Universitet byder blandt andet ombord til en debat om, hvorvidt de aktuelle uddannelser giver den nødvendige viden og handleparathed til at tackle fremtidens klimaomstilling. Her deltager både kommende, nuværende og netop færdiguddannede studerende fra flere studieretninger, afslutter Rasmus Karkov, kommerciel direktør i idverde Danmark, meddelelsen.