Gravgaard: Forny taxalovgivningen for sammenholdet

LEDER | 22. JUN 2024 • 05:30
LEDER
22. JUN 2024 • 05:30

Mere fleksibilitet i transporten er vejen frem for Bornholm.

Bornholms unikke geografiske og demografiske forhold stiller særlige krav til transportløsninger. Med et ’historisk lavt’ antal taxaer og klare indikationer på et kritisk niveau for taxaservice, har øens transportinfrastruktur brug for innovative løsninger. Det nuværende transportsystem med få taxaer og ingen shuttlebusser gør det vanskeligt for øens borgere og besøgende at bevæge sig effektivt rundt uden egen bil. Bornholm har brug for et mere fleksibelt og økonomisk bæredygtigt transportsystem, der reflekterer øens behov og potentialer.

Taxaselskabet Viggos forslag om at åbne for en mere fleksibel taxi-lovgivning, hvor flere med kørekort og egen bil kan bidrage til at løfte transportbehovene, repræsenterer et lovende skridt i den rigtige retning. Ved at tillade deltidsvognmænd og brugen af private biler til personbefordring, kan vi skabe en situation, hvor både chauffører og brugere nyder godt af lavere priser og øget tilgængelighed – en slags kontrolleret Øber.

En sådan ændring i taxalovgivningen ville ikke alene gavne den økonomiske tilgængelighed ved at reducere de nødvendige startomkostninger for nye vognmænd, men også styrke fællesskabsfølelsen ved at understøtte indbyrdes hjælpsomhed. Denne tilgang kan styrke sammenholdet og gøre Bornholm til et endnu mere tiltalende sted at bo og besøge. Ligesom det store tilskud til den årlige drift af BAT-busserne kunne reduceres markant, hvis alle kan rejse med naboen bil til lave priser.

Det er afgørende, at forslaget følger strenge sikkerhedskrav for at sikre både passagerer og chaufførers tryghed.

Bornholms Regionskommune bør presse på i trafikministeriet for at få undersøgt disse forslag og arbejde tæt sammen med taxaselskaber som Viggo for at finde frem til løsninger, der kan revitalisere øens offentlige transportmuligheder. Ved at tænke i nye baner kan vi sikre, at Bornholm ikke alene holder trit med den teknologiske og samfundsmæssige udvikling, men også bliver en foregangsregion i skabelsen af bæredygtige og tilgængelige transportløsninger.

Denne tilgang vil ikke kun gøre det lettere for os at navigere i hverdagen, men også gøre Bornholm til en endnu mere attraktiv destination for turister, som kan bevæge sig frit og let på tværs af øen. Ved at modernisere vores transportinfrastruktur sikrer vi, at Bornholm forbliver konkurrencedygtig og kan vokse som samfund.