Historien om plastikkirurgi

SPONSORERET AF PLASTIKKIRURGI.DK

Historien om plastikkirurgi

ANNONCE fra plastikkirurgi.dk

I dag er plastikkirurgi meget udbredt både i Hollywood og den almene befolkning. Men hvilken udvikling er der egentlig sket inden for feltet gennem årene? Det kan du finde ud af i artiklen her.

Selvom mange nok forbinder ordet ”plastikkirurgi” med jagten på skønhed og evig ungdom, har det også i høj grad noget at gøre med medicinske indgreb på misdannelser og lignende. For ordet stammer fra det græske ord ”plastikos”, der betyder at støbe eller give form, og før i tiden handlede det nærmere om at erstatte noget end at forbedre noget ved ens udseende.

Det var da heller ikke uden en pris, hvis man valgte at lægge sig under kniven: Da man dengang ikke havde bedøvelsesmidler, som vi har i dag, bestod bedøvelsen af vin.

Plastikkirurgi i gamle papyrusser
Første gang, man stifter bekendtskab med plastikkirurgi, er i en ældgammel papyrus fra det gamle Egypten. Her beskrives forskellige skader og diagnoser detaljeret, samt hvordan egypterne behandlede sår og knoglebrud. Derudover bliver det også beskrevet, hvordan man kan rykke næsen på plads igen efter næseskader.

I forlængelse af ovenstående har man også fundet evidens for, at man før vor tidsregning udførte næsekonstruktioner i Indien. Det skyldtes, at nogle fik skåret næsen af som en straf, for på den måde kunne alle se, at man havde gjort noget forkert.

Også læbeganespalter og ekstra hud omkring øjnene er eksempler på tilstande, som fortidens læger opererede på.

Behandling af sårede soldater
Udbredelsen af plastikkirurgi tog for alvor fart i kølevandet på opfindelsen af bedøvelse i det 19. århundrede. Men også en anden faktor var med til at accelerere udviklingen: Krig. For 1. og 2. verdenskrig førte mange ansigtsskader med sig – i særdeleshed forbrændinger. Derfor eksperimenterede lægerne med forskellige, banebrydende teknikker inden for hudtransplantation. Herefter vandt hudtransplantationer mere indpas i sygehusvæsenet.

En pioner inden for plastikkirurgi
Kirurgen Harold Gillies var en af de største pionerer inden for plastikkirurgi og anses af nogle som ophavsmanden til moderne plastikkirurgi. Det skyldes, at Gillies i 1917 udviklede nye metoder til rekonstruktionskirurgi i ansigtet.

Dog var hans fokus primært på patienternes funktionelle kunnen og ikke så meget det æstetiske. Gillies metoder kom nemlig i kølevandet af de forfærdelige ansigtsskader, som soldaterne i første verdenskrig fik. Der var blandt andet tale om skader på kæberne, som betød, at soldaterne ikke kunne spise eller drikke, og nogle fik et stort hul i ansigtet, hvor næsen plejede at sidde. Gillies brugte blandt andet rask væv fra andre steder på kroppen til at fylde hullerne ud.

Plastikkirurgi med fokus på det æstetiske
Det var først i 1962, at plastikkirurgi blev optaget blandt de kirurgiske specialer i Danmark, og siden da har det taget fart – også med fokus på skønhed og foryngelse.

Især er indgreb som brystforstørrende operationer er et eksempel på plastikkirurgi, der har fokus på skønhed og foryngelse. Denne form for plastikkirurgi blev især udbredt i 00’erne, men det var helt tilbage i 1962, at den første kvinde fik indopereret implantater i sine bryster. Derudover var der forud for det mange mislykkede forsøg på at gøre brysterne større – disse indebærer blandt andet direkte indsprøjtning af paraffin, fedt og silikone. Derudover forsøgte man sig også i 1950’erne med at indoperere en syntetisk svamp.

Heldigvis er der sket meget inden for plastikkirurgi og bedøvelse gennem tiden, og det kan vi prise os lykkelige for. Det betyder nemlig, at vi i dag har muligheden for at blive opereret forholdsvis let og smertefrit – uanset om der er tale om medicinske indgreb eller skønhedsfremmende indgreb.

Derudover er der sket en ændring i synet på plastikkirurgi: Hvor det før var forbeholdt de rige og berømte og forbundet med en del tabu, er det i dag meget udbredt blandt den almene befolkning.Flere nyheder