'Uden lige i resten af Danmark': Østermarie kan få noget meget specielt
Kjøllergaard i Østermarie strækker sig over et større areal, som de nye ejere ønsker at sætte i spil på helt nye måder. Illustration fra Kjøllens projektmateriale.

PROJEKT | ØSTERMARIE | GRATIS
25. AUG 2021 • 22:04
Jakob Marschner
Journalist

'Uden lige i resten af Danmark': Østermarie kan få noget meget specielt

Kjøllergaard i Østermarie er på vej til at blive forandret fra en gård til hjemsted for en idé, der med kommunens ord "ikke har sin lige på Bornholm og antageligt heller ikke i det øvrige Danmark".

Projektet har fået navnet Kjøllen, og bag det står Miriam og Roald Bergmann, der har købt Kjøllergaard. De ønsker nu at lave stedet om til "grønne og kreative rammer, der kan fungere som et fristed for litteratur, musik og lyd, film og tv, kunst og design, undervisning, frivillighed og bæredygtighed".

Stedet skal både ægteparret Bergmann selv og af betalte medarbejdere, foreninger og firmaer. En del af visionen er et etablere faciliteter for både etablerede professionelle, studerende, nye talenter og nysgerrige gæster.

Projektets størrelse betyder, at det normalt ville kræve både en lokalplan og et antal separate landzonetilladelser, før Roald og Miriam Bergmann kan gå i gang. Men med en såkaldt landzonelokalplan for det samlede projekt vil adskillige arbejdsgange kunne samles til kun én.

Derfor har Roald og Miriam Bergmann søgt kommunen om at udarbejde en landzonelokalplan, og derfor er det formelt set en sag om en landzonelokalplan, som kommunalbestyrelsens økonomiudvalg behandler, når den ser på Kjøllergaard-sagen på sit møde torsdag.

Kommunens embedsfolk forventer, at Roald og Miriam Bergmann i bedste fald kan have alle formalia og papirer i orden med et politisk godkendt projekt om ni måneder, muligvis op til et år. Indtil da beskriver ægteparret selv sit projekt blandt andet sådan her:

"Kjøllen er et fyrtårn for alle kreative brancher. Stedet huser idealer og holdninger, der kommer konkret til udtryk i de mange projekter og kommunikationen udadtil. Dette gælder blandt andet ligestilling, bæredygtighed, repræsentation, økologi, diversitet, lokalområdefokus og almennytte."

"Kjøllen vil aldrig blive færdig. Der vil altid være nye idéer, nye tiltag, nye ændringer og tilføjelser som konstant gør stedet aktuelt, inspirerende og innovativt."

 Flere nyheder