Røgerino i medvind – kommunen ser på sagen igen

Røgerino i medvind – kommunen ser på sagen igen
Hanne Stange Bremholm med bogen om Tejns røgerier, som er skrevet af Bjarni Pethrus Falk, og som hun vil basere Røgerinoen på. Foto: Torben Østergaard Møller
NYHED | ABONNENT | 23. MAJ 2024 • 05:30
NYHED | ABONNENT
23. MAJ 2024 • 05:30

En borger har gennem nogle år arbejdet på et projekt, som skal præsentere de 18 røgerier, der har været i Tejn, på en rute rundt i byen – men har manglet opbakningen fra kommunens side. Nu ser den ud til at komme.

Regionskommunen har rigtig mange "skal-opgaver" og har på den baggrund svært ved at finde tid til "kan-opgaver".

Det konstaterer Louise Lyng Bojesen, som er chef i Center for Natur, Miljø og Fritid, i en kommentar til en sag, som Tidende omtalte 14. maj. Her fortalte Hanne Stange Bremholm om, hvordan hun for nogle år siden undfangede ideen om at lave en "Røgerino" i Tejn, hvor interesserede borgere og turister kunne blive inviteret til at gå en rute på tre kilometer og blive introduceret til de 18 røgerier, der har ligget i byen. Ved hver lokation skal et skilt med QR-koder gøre, at man kan stoppe op og se blandt andet en lille video på sin mobil, hvor ældre beboere fortæller om fortiden og røgerierne.

Det er lykkedes hende at rejse 509.000 kroner til projektet, men har gennem årene fundet kommunens engagement så pauvert, at hun på et tidspunkt blandt andet skrev til borgmester Jacob Trøst i et forsøg på at få realiseret projektet. Ikke mindst har hun savnet regionskommunens engagement i forhold til at sikre tilladelse til den nødvendige skiltning – 18-20 skilte i alt – og hun fortalte i Tidende, at hun frygtede for, om det overhovedet vil lykkes at få stablet Røgerinoen på benene.

Louise Lyng Bojesen oplyser dog nu, at det kan være, at projektet snart havner i en god medvind, der kan bidrage til at bringe projektet i land.

– Jeg har bedt mine folk om at kigge på sagen igen og har koblet en ny sagsbehandler på, siger hun.

– Så vi vil forsøge at finde en løsning i al mindelighed.

Vi håber

Altså sætte skub i Røgerinoen?

– Ja, siger Louise Lyng Bojesen og fortæller videre, at Hanne Stange Bremholm også i den anledning er blevet kontaktet af en af kommunens medarbejdere.

– Så jeg håber, at vi stille og roligt kan få det sat på skinner. Det er også ærgerligt, at det har skullet nå dertil, at hun er blevet så frustreret, at hun har skrevet til borgmesteren. Det er jo faktisk et superfint projekt og godt tænkt. Og hvis ikke Bornholms skal formidle noget om røgerier, hvem skal så?

Centerchefen slår fast, at det generelt er kommunens holdning, at det er fantastisk, når en borger tager initiativ, udviser engagement og gerne vil gøre noget, som kan bidrage til at løfte kommunen.

– Det er faktisk noget, vi håber på vil ske en hel del mere fremover. Men som kommune er vi meget bundet af skal-opgaver, mens sådan en opgave som Røgerinoen typisk er en kan-opgave, og der ligger jo reelt ikke nogen forpligtelse for kommunen til at understøtte eller selv drive den her type af projekter. Derfor er det også vigtigt, at man tager en dialog med os i forhold til, hvad man skal være opmærksom på, så vi så vidt muligt undgår bristede forventninger, siger hun.

– Men uden at gå for detaljeret ind i den konkrete sag kan jeg jo også godt se, at den har været i gang i flere år, og det. synes jeg selvfølgelig, er rigtig beklageligt, når man kommer med sådan et initiativ. Det er bare også lige præcis det, der er vores udfordring: Vi har faktisk ikke rigtig ressourcer til at håndtere det, selv om vi samtidig også gerne vil have at borgerne tager den slags initiativer. Det er, som jeg sagde, en kan-opgave, og så er det et problem, at vi har en stor bunke af hastende skal-opgaver, som gør, at den bliver nedprioriteret. Det er enormt ærgerligt ikke mindst for Hanne Stange Bremholm, som har haft en dialog med os så længe. Sagsbehandlerne har simpelthen bare ikke haft tid til at følge op på sagen.

Paradoksalt

Dybest set handler det vel om, hvorvidt kommunen kan hjælpe med at finde plads til 18-20 skilte til at markere ruten, så hun ikke skal ud at banke på hos folk og få lov til at placere dem?

– Ja, det forstår jeg også godt, og hvad kan 18 skilte betyde? Men så kan der opstå bekymring i sådan en kommune i forhold til, hvad det danner præcedens for, og om vi kan risikere at ende i en skilteskov med alle mulige forskellige design og så videre.

Men slipper man ikke netop for det, hvis kommunen siger, "fint, 18 skilte, de skal se sådan her ud"?

– Jo, og det ville være fantastisk, hvis kommunen havde en model for det, den er bare ikke udviklet. Den slags er sparet væk, vi har umiddelbart intet personale til det. Så det er ikke et spørgsmål om uvilje fra vores side, eller at det er et dårligt projekt, men vi er presset af skal-opgaverne i en grad, så vi kan have svært ved at understøtte borgerne i forhold til den her type af initiativer. Også selv om vi gerne ser, at de tager dem – og det er selvfølgelig lidt paradoksalt, siger Louise Lyng Bojesen.