Idrætsforening er på vej frem

Idrætsforening er på vej frem
Masser af børn dyrker gymnastik i Klemensker Idrætsforening, og de bidrager til det voksende medlemstal. Foto: Line Søndergaard Hansen
NYHED | ABONNENT | 17. MAR 2023 • 15:30
Holger Larsen
Journalist
NYHED | ABONNENT
17. MAR 2023 • 15:30

Klemensker Idrætsforening har medlemsfremgang, og økonomien er god.

– Vi er kommet godt i gang efter coronaen. Vi har 620 medlemmer og er på vej op imod det medlemstal, vi havde i 2019.

Det siger Bo Sonne, formand for Klemensker Idrætsforening, efter foreningens generalforsamling.

– Det er primært fitness og gymnastik, som har stået for den udvikling. De afdelinger, som har nogle ildsjæle, er også dem, der har flest medlemmer, konstaterer Bo Sonne.

Mens det myldrer med gymnastikbørn, ser der anderledes sløjt ud i andre gamle idrætsgrene som fodbold og håndbold, hvor Klemensker for år tilbage leverede store resultater på Bornholm. Håndbolden lukkede ned for en del år siden.

– Vi mangler unge både i badminton og fodbold. For fodboldens vedkommende har vi valgt at blive passivt medlem i DBU Bornholm. Igen er problemet, at vi mangler nogen til at tage hånd om det. Vi har faciliteterne, baner, bolde med videre, siger Bo Sonne og nævner et lyspunkt:

– Vi har til gengæld planer om at starte med minihåndbold for tre-seks-årige børn til efteråret. Vi har nogle initiativtagere, der gerne vil tage den opgave, og så vil vi sørge for, at faciliteterne er på plads. Vi har heldigvis stadig hallen, siger formanden.

En bekymring

Sidstnævnte bemærkning går på, at lukning af Klemenskerhallen – og Svanekehallen – i de sidste år har optrådt som mulige besparelser, når kommunalbestyrelsen skulle lægge budget. Det gav anledning til nogle bemærkninger i Bo Sonnes beretning på generalforsamlingen:

– Jeg forstår stadig ikke, at man kan overveje at lukke idrætshaller for at spare nogle få hundrede tusind kroner, når man samtidig lover flere millioner kroner til en ny hal i Snogebæk. Det er de samme skattekroner, som skal betale. Men vi må nok forudse, at når der igen skal spares, så kommer Klemenskerhallen atter på listen over en mulig besparelse. For der er ikke meget nytænkning i måden at spare penge på, mener Bo Sonne.

117.000 kroner i overskud

Men han understreger, at glæderne trods alt er i flertal, når man ser på status i KIF.

– Vi har en god økonomi, som genbrugsforretningen, bankospillet og loppemarkedet bidrager til. Vi kom ud af 2022 med et overskud på 117.000 kroner. Det selv om vi brugte 300.000 kroner på vores to bygninger – KIF-Centret på Lindevej og sidebygningen til hallen på Stadionvej. Den store omkostning var et nyt tag på sidebygningen, siger Bo Sonne.

– Vi slås også med stigende priser på el og varme. Men vi har klaret os fint igennem, takket være aktive mennesker i udvalg og grupper, tilføjer han.

Nye tiltag er velkomne

Den gode økonomi førte også til en udfordring til initiativrige folk:

– Hvis nogen har ideer om tiltag til nye idrætslige aktiviteter, er vi meget åbne. For vi kan godt se, at traditionelle idrætsgrene ikke nødvendigvis er dem, der skal satses på i fremtiden. Vi har økonomien til at investere i nye tiltag, og vi vil gerne have pengene ud at arbejde, siger Bo Sonne.

KIF fortsætter med de samme folk på de centrale lederposter, mens der skete enkelte udskiftninger i idrætsudvalgene. Mest markant blandt valgene var, at Poul Kofod stoppede som revisor efter 30 år.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 04-03-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Mandag: Timeprisproduktet, Det Frie Valg, er denne dag 67 procent billigere end kvartalsprisproduktet, Det Enkle Valg. Overvejer du at skifte, så tøv ikke med at ringe 56 90 00 00 og få en kvalificeret elsnak. Opdateret 00.14. Næste opdatering 13.14.

Bornholms energi og forsyning