Klagesager afvises - naturnationalparker rykker nærmere

7. JUN 2023 • 20:00INDLAND/KRIMINAL

Et klagenævn har afvist klager mod de to første naturnationalparker. Alle tilladelser ventes snart i hus.

De to første naturnationalparker er rykket et skridt nærmere.

Miljø- og Fødevareklagenævnet har afvist klagesager fra foreningen Fri Natur. De handlede blandt andet om, at der ikke har skullet laves en miljøvurdering, og at offentligheden ikke i tilstrækkelig grad er blevet hørt til planerne.

I foreningen havde man ifølge formand Joachim Parbo håbet på et andet udfald. Han hæfter sig ved, at nævnet for en stor del har brugt de samme vurderinger, som dem Natur- og Miljøstyrelsen selv er kommet med.

- Vi havde håbet på, at nævnet ville træffe en afgørelse, hvor tvivlen ville komme naturen og befolkningen til gode.

I 2020 blev det besluttet, at der skulle etableres 15 naturnationalparker, der er større, indhegnede naturområder med dyr som heste og hjortevildt, som i højere grad får lov til at udvikle sig på egne præmisser.

Foreningen undrer sig over, at de store hegn, der skal indhegne parkerne, ikke påvirker miljøet, dyrelivet og borgernes færden, hvilket en miljøvurdering ville have kunnet afklare.

Med den nye afgørelse er etableringen af de to første altså kommet et skridt nærmere. Det var dog ikke et enigt klagenævn, der afviste klagerne.

Joachim Parbo hæfter sig ved, at to af de syv medlemmer var uenige i flere ting. De mente blandt andet, at en høringsfrist på 14 dage ikke var nok, og at den frivillige offentlige høring har været "illusorisk".

- Det er 200-300 siders svært stof og ikke folks arbejde. De er borgere, og når det er så omsiggribende, kunne man godt have tænkt sig, at man havde fået noget mere tid.

Afgørelserne om naturnationalparkerne kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, men kan blive prøvet ved en retssag.

- Vi har haft en hurtig drøftelse om forskellige scenarier. Vi vil nu kigge nærmere på afgørelserne og tale med vores bagland, inden vi beslutter næste skridt.

- Det er så stort et område og har betydning for så mange mennesker, at den tvivl, der ligger i mange af de her ting, burde komme naturen og borgerne til gode ved at få lavet en miljøvurdering, siger Joachim Parbo.

For naturnationalparken ved Fussingø mangler fortsat en tilladelse til et hegn, der ventes i løbet af juni. Det har ikke været muligt inden deadline at få afklaret, om der udestår noget i Gribskov.

Det har heller ikke været muligt at få en kommentar fra miljøminister Magnus Heunicke (S).

/ritzau/

MESTE LÆST INDLAND-KRIMINAL (48 T)

SENESTE RITZAU