Pædagogerne følger op: Politikerne får nyt bekymringsbrev

Pædagogerne følger op: Politikerne får nyt bekymringsbrev
Henrik Kofoed Hansen er formand for BUPL Bornholm, som nu også har sendt et bekymringsbrev til kommunalbestyrelsen. Arkivfoto: Berit Hvassum
NYHED | 9. FEB 2024 • 07:35
Holger Larsen
Journalist
NYHED
9. FEB 2024 • 07:35

Fagforening frygter, at ansættelsesstop kan tvinge nye pædagoger til at søge væk fra Bornholm.

Torsdag var det en henvendelse fra forældrene i dagtilbudsbestyrelsen, og fredag følger pædagogerne op med endnu et bekymringsbrev til kommunalbestyrelsen.

Emnet er det samme: Bekymringen for konsekvenserne af ansættelsesstoppet på pædagogiske arbejdspladser.

Pædagogernes fagforening, BUPL Bornholm, skriver blandt andet, at pædagogerne allerede nu oplever et voldsomt arbejdspres på grund af ubesatte stillinger, der ikke må besættes.

"Manglen på pædagogisk ledelse og pædagoger er en stor trussel mod børnenes trivsel, udvikling og tryghed, og ansættelsesstoppet vil uomtvisteligt føre til et fald i kvaliteten i vores daginstitutioner", skriver BUPL blandt andet.

BUPL kalder situationen en ond spiral og frygter langtidssygemeldinger.

Nye pædagoger

"Ansættelsesstoppet er dobbelt ærgerligt, fordi vi faktisk lige nu har en unik mulighed for at rekruttere og besætte ledige stillinger med nogle af de dygtige nyuddannede bornholmske pædagoger, som lige har afsluttet deres uddannelse", skriver BUPL.

28 nye pædagoger blev sidst i januar færdiguddannet fra Københavns Professionshøjskole på Campus Bornholm.

Fagforeningen frygter, at ansættelsesstoppet vil tvinge pædagoger til at søge væk fra Bornholm og tage job andre steder i landet, hvor der lige nu er massiv mangel på pædagoger.

Kraftig appel

"Konsekvenserne af ansættelsesstoppet vil kunne mærkes langt ud i fremtiden både for børn og pædagoger. Vi ved, at børns første år er afgørende for, at de får en god start på livet", skriver BUPL.

Pædagogerne slutter med en kraftig appel om at genoverveje beslutningen om et ansættelsesstop i daginstitutioner og på øvrige pædagogiske arbejdspladser på Bornholm.

BUPL står for Børne- og UngdomsPædagogernes Landsforbund, som er den faglige organisation for pædagoger og klubfolk i Danmark.

Brevet til kommunalbestyrelsen er underskrevet af BUPL Bornholms formand, Henrik Kofoed Hansen.

 

Bekymringsbrevet fra BUPL Bornholm

Kære Kommunalbestyrelse

I BUPL Bornholm er vi stærkt bekymrede for kommunalbestyrelsens beslutning om at indføre ansættelsesstop på vores pædagogiske arbejdspladser.

Vi anerkender, at Bornholm befinder sig i en meget vanskelig økonomisk situation. Men som fagforening for pædagoger føler vi os forpligtet til at advare om de alvorlige konsekvenser, som vi forudser, at ansættelsesstoppet vil få for både børn og det pædagogiske personale.

Mange af vores daginstitutioner og skoler er allerede hårdt presset på ressourcer. Inden for det seneste halvandet år har hele 9 pædagogiske ledere indenfor dagtilbud forladt deres job. Og pædagogerne oplever allerede nu et voldsomt arbejdspres på grund af ubesatte stillinger, der ikke må besættes.

Manglen på pædagogisk ledelse og pædagoger er en stor trussel mod børnenes trivsel, udvikling og tryghed, og ansættelsesstoppet vil uomtvisteligt føre til et fald i kvaliteten i vores daginstitutioner.

Samtidig frygter vi, at ansættelsesstoppet vil føre til langtidssygemeldinger blandt det pædagogiske personale på grund af den vedvarende fysiske og psykiske belastning. Det er en ond spiral, som vil øge belastningen på de tilbageværende medarbejdere og udhule kvaliteten yderligere.

Konsekvenserne af ansættelsesstoppet vil kunne mærkes langt ud i fremtiden både for børn og pædagoger. Vi ved, at børns første år er afgørende for, at de får en god start på livet. Hvis den pædagogiske kvalitet omkring børnene falder, kan det sætte sig i mistrivsel, som børnene tager med sig videre ind børne- og ungdomslivet.

Ansættelsesstoppet er dobbelt ærgerligt, fordi vi faktisk lige nu har en unik mulighed for at rekruttere og besætte ledige stillinger med nogle af de dygtige nyuddannede bornholmske pædagoger, som lige har afsluttet deres uddannelse.

Ansættelsesstoppet vil tvinge dem til at søge væk fra Bornholm og tage job andre steder i landet, hvor der lige nu er massiv mangel på pædagoger. Så også på længere sigt, er det en katastrofe for muligheden for at sikre tilstrækkelig med pædagoger omkring børnene.

Børnene er vores fremtid, og bornholmske forældre skal trygt kunne sende deres børn i vuggestue og børnehave, velvidende at de får den nødvendige omsorg og oplever en høj pædagogisk kvalitet, der er forudsætningen for deres udvikling.

Vi vil derfor kraftigt appellere til, at I genovervejer jeres beslutning om et ansættelsesstop i vores daginstitutioner og øvrige pædagogiske arbejdspladser.

På vegne af BUPL Bornholm,

Henrik Kofoed Hansen, formand

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 20-02-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Tirsdag eftermiddag og onsdag morgen: Mellem kl. 00 og 06 får du el til lave priser: 1,80 kr./kWh alt inkl. er mere end halv pris i forhold til kogespidsen (kl. 17-21), hvor gennemsnittet for de fire timer ligger og rumler på 3,96 kr./kWh. Opdateret kl. 13.14. Næste opdatering kl. 00.14.

Bornholms energi og forsyning