Beof fastholder varmeprisen for nu

NYHED | 28. SEP 2022 • 13:36
NYHED
28. SEP 2022 • 13:36

Fjernvarmepriserne stiger ikke for de 6.400 bornholmske husstande, der er varmekunder hos Bornholms Energi og Forsyning.

De varmekunder, som er tilsluttet varmeforsyningen fra Bornholms Energi og Forsyning får en håndsrækning, når Beof fastfryser prisen på varme på trods af, at prisen på både halm og flis er steget. Prisen vil tidligst blive justeret den første marts 2023, og bliver den det, får kunderne det at vide senest den 1. december.

– Om nogen ved vi, at bornholmerne er udfordrede blandt andet på grund af de historisk høje elpriser. Som bornholmernes eget forsyningsselskab ser vi det som vores opgave at være med til at holde priserne i ro. Derfor bliver der ingen ændringer i vores fjernvarmepriser hen over vinteren, siger Claus M. Andersen, som er administrerende direktør i Beof i en pressemeddelelse.

Han understreger, at kunderne ikke skal være bange for, at Beof placerer en tikkende forårsbombe under kundernes økonomi.

– Beofs fjernvarmepriser har været stabile over en længere periode. Det skyldes, at vi har et relativt fleksibelt og robust fjernvarmesystem. Frem til marts 2023 fortsætter vi med at dreje på alle de håndtag, vi kan, så det er vores forventning, at prisforhøjelsen til foråret bliver overskuelig, slutter Claus M. Andersen.


Beofs varmeproduktion

Beof leverer fjernvarme til omkring 6.400 forbrugere i byerne Allinge, Balka, Gudhjem, Hasle, Klemensker, Listed, Lobbæk, Melsted, Muleby, Nyker, Nylars, Nexø, Olsker, Sandvig, Snogebæk, Svaneke, Tejn, Vestermarie, Østerlars, Østermarie, Aakirkeby og Aarsdale.

Bornholms Varme har værker i Hasle, Nexø, Aakirkeby og Østerlars.

I Muleby, Klemensker og Lobbæk råder BEOF over reservekapacitet.

86% af fjernvarmen – halm og flis - er dyrket på Bornholm. Det sikrer lokal økonomi og beskæftigelse.

99% af flisen er certificeret bæredygtigt. Det sikrer et lavt CO2-udslip.

Kilde: Bornholms Energi og Forsyning