Aktuelle ufordringer med trafikforbindelsen fra og til Bornholm

SYNSPUNKT | ABONNENT | 13. JAN 2023 • 06:16
Af:
Claus Rylander Christensen
Store Torvegade 90
Rønne
SYNSPUNKT | ABONNENT
13. JAN 2023 • 06:16

Jeg vil opfordre alle med interesse i trafikbetjening af Bornholm til at tænke over mulighederne ved en fast forbindelse.

 

Mens vi venter på udfaldet af trafikanalysen, som skal beskrive og pege på udviklingsmuligheder for trafikbetjeningen af Bornholm, synes jeg, det er interessant at se hvilke trafikale udfordringer, som har trukket overskrifter i medierne, mens arbejdet med trafikanalysen har stået på.

• Manglende færgesejlads i forbindelse med jul og nytår.

• Aflyste/forsinkede afgange på grund af dårligt vejr.

• Manglende færgekapacitet til turister og herboende på visse afgange.

• Manglende kapacitet til gods.

• Miljøperspektivet omkring såvel færgesejlads som flytrafik.

• Reservekapacitet – lille/stor færge.

• Udvikling af Rønne Havn – senest har vi mistet en tankstation som følge af behov for opmarchplads.

• Svingende priser afhængig af rejsetidspunkt og sæson.

• Komfort på færge under dårligt vejr.

Alle rejsende til og fra Bornholm uanset om det er turister, øboer eller erhverv har interesse i at have en trafikforbindelse, som er så optimal som muligt. Og mange vil måske mene, at man skal have samme mulighed, som hvis man bor på f.eks. Lolland eller Als til at bevæge sig frem og tilbage.

Vi har igennem mange år været vant til at acceptere ringere vilkår på trafikbetjeningen end resten af Danmark på grund af distancen til fastlandet. Det, der tidligere var en stor begrænsning på grund af distancen, er måske ikke længere så stor en begrænsning. Det forudsætter dog, at man ønsker at undersøge det.

Kommissorium om undersøgelse af trafikbetjeningen af Bornholm og evaluering af kontrakten om færgebetjeningen af Bornholm eller Bornholmeranalysen, som den lidt mere mundret også kan benævnes, kører desværre i den samme rille som hidtil. Hvis man ønsker at undersøge trafikbetjeningen af Bornholm og undersøge muligheder for forbedringer, bør man ikke begrænse sig til de allerede eksisterende forbindelser, men ligeledes undersøge alternativer.

En fast forbindelse (bro/tunnel) til Bornholm vil ikke blive behandlet i Bornholmeranalysen. Fint nok vil mange måske tænke, men med hvilken baggrund? Der er nemlig endnu ikke brugt ressourcer på at undersøge, hvorvidt en fast forbindelse fra og til Bornholm kunne være en alternativ løsning. Jeg vil derfor med dette indlæg opfordre alle med interesse i trafikbetjening af Bornholm til at tænke over mulighederne ved en fast forbindelse. De fleste at de oplistede problemområder vil forsvinde med etablering af en fast forbindelse.

Om det så er den bedste løsning for Bornholm eller ej, skal jeg ikke afgøre. Der er mange holdninger til dette, som vil kræve en sund debat og nogle gode evalueringer. En ting er i hvert fald sikkert, at så længe man i kommunalbestyrelsen ikke ønsker at undersøge dette, så sker der intet. Så længe vi fastholder nuværende struktur, vil vi også om 10, 20 og 30 år på Bornholm diskutere trafikbetjeningen af Bornholm og dens manglende kapacitet.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 04-03-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Mandag eftermiddag - tirsdag morgen: Du sparer mere end 68 kr., hvis du lader din elbil tirsdag kl. 01-02-03 i stedet for mandag kl. 17-18-19. Rent praktisk tanker du 200 km for 65 kr. Med andre ord: Efter midnat er det ’noget’ billigere. Opdateret 13.14. Næste opdatering 00.14.

Bornholms energi og forsyning