Vielse på Hammershus kan komme til at koste et gebyr
Hammershus. Foto: Jacob Jepsen

4. NOV 2020 • 17:15
Af: jakob-marschner

Vielse på Hammershus kan komme til at koste et gebyr

VIELSER

Vil man ikke giftes i kirken, kan man gå på rådhuset. Så sørger borgmesteren eller et medlem af kommunalbestyrelsen for, at et par kan få papir på hinanden.

Det har foreløbig 162 par valgt at gøre på Bornholm i år. Det svarer stort set til antallet i de senere år. Det nye er, at folk i stor stil er begyndt at ønske vielser uden for den normale kontortid på Landemærket i Rønne, hvor ceremonien normalt finder sted.

En del par ønsker dog også at blive viet mere romantiske steder på Bornholm, og halvdelen af årets borgerlige vielser har foregået andre steder end i det gamle Rønne Rådhus. En del ønsker også at blive viet uden for den gængse kontortid.

Begge fænomener koster kommunen "et betydeligt øget ressourcetræk både tidsmæssigt og økonomisk", der ikke er på budgettet noget sted. Og derfor skal kommunalbestyrelsens udvalg for job, udvikling og fritid torsdag tage stilling til, om regionskommunen i fremtiden skal opkræve et gebyr af par, der har besværlige ønsker omkring tid og sted.

På den måde vil en vielse på Hammershus som eksempel komme til at koste parret 876 kroner at få forrettet: To timers arbejde á 350 kroner for giftefogeden – og 176 kroner i godtgørelse af transport, regnet ud som 50 kilometers kørsel til en takst på 3,52 kroner pr. kørt kilometer.

Det vil indbringe kommunen mellem 50.000 og 60.000 kroner, om året, hvis det samme antal par som hidtil ønsker at blive borgerligt viet på Bornholm under de samme forhold, som kommunen ser netop nu.

Samtidig kan det også snart være slut med at blive viet uden for kontortiden, der for vielsers vedkommende lige nu er et par timer om dagen fem dage om ugen. I praksis ønsker næsten ingen dog at blive viet på en mandag, så den mulighed er også på vej til at falde helt bort.

Tilbage vil så stå tirsdag, torsdag, fredag og lørdag – med den yderligere nye regel, at par der gerne vil giftes på en lørdag i fremtiden selv skal medbringe vidner, fordi kommunen ellers vil skulle stille med både to vidner og en giftefoged.

64 af de 162 par, der indtil nu i år er blevet borgerligt viet på Bornholm, har ikke bopæl på Bornholm, viser statistikken fra kommunens Center for Job, Uddannelse og Rekruttering desuden.

Flere nyheder