Transportminister konsulterede Winni Grosbøll om løsningsforslag efter grænselukning
Benny Engelbrecht (S), til venstre, har modtaget fire spørgsmål fra Folketingets Transportudvalg på foranledning af Peter Juel-Jensen (V), til højre. Arkivfoto

28. JAN 2021 • 10:35 • AF TORBEN ØSTERGAARD MØLLER • GRATIS

Transportminister konsulterede Winni Grosbøll om løsningsforslag efter grænselukning

TRANSPORT

Transportudvalget i Folketinget stillede den 22. december 2020 på foranledning af det bornholmske folketingsmedlem Peter Juel-Jensen (V) i et brev fire spørgsmål til transportminister Benny Engelbrecht (S) om den svenske grænselukning og de konsekvenser den har haft på ikke mindst Bornholm.

Ministeren svarede den 12. januar på spørgsmålene i et brev til udvalgsmedlemmerne.

I deres brev til ministeren skrev de:

"Med ca. 6 timers varsel lukkede Sverige ind- og gennemrejse fra Danmark helt uden at overveje, at forbindelsen gennem Skåne er hovedtrafikkåre for rejsende til og fra Bornholm. Vil ministeren i den forbindelse oplyse:

a) Hvornår ministeren blev orienteret om den svenske beslutning?

b) Om ministeren har været i dialog med sin svenske kollega eller den svenske regering, herunder om ministeren i den forbindelse har orienteret svenskerne om konsekvenserne for rejsende til og fra Bornholm?

c) Om ministeren har tilladt, at sejladsen mellem Rønne og Ystad kunne indstilles?

d) Hvornår i processen ministeren inddrog eller orienterede Trafikkontaktrådet på Bornholm?

Her følger Benny Engelbrechts svar i brevet, som Bornholms Tidende også har modtaget:

"Jeg fik ikke en forudgående orientering fra mine svenske kollega om nedlukningen af den svenske grænse. Jeg blev orienteret om den svenske beslutning den 21. december 2020.

Jeg har flere gange har været i kontakt med den svenske minister for infrastruktur, Tomas Eneroth, efter grænselukningen. Dialogen har foregået i form af telefonopkald, sms og breve i perioden fra den 22. december 2020 og på nuværende tidspunkt til og med den 4. januar 2021.

Den 22. december 2020 sendte jeg et brev til Tomas Eneroth med orientering om, hvilke konsekvenser grænselukningen har for Bornholm. Jeg har desuden anmodet den svenske regering om at anvende den model, der tidligere har været iværksat, hvor alle danskere kunne rejse i transit til og fra Bornholm, og som har fungeret upåklageligt.

Den 23. december 2020 besluttede den svenske regering at lempe restriktionerne i forbindelse med den svenske grænselukning. Det betyder, at det fra den 23. december 2020 midnat har været muligt for danskere bosat på Bornholm at rejse i transit via Sverige til og fra Bornholm, ligesom sundhedspersonale, sygetransporter og personer, der rejser af "presserende familiemæssige årsager" også kan rejse til og fra Bornholm via færgeruten Rønne-Ystad.

Tomas Eneroth har den 29. december 2020 besvaret mit brev af 22. december 2020 med oplysning om, at Sverige den 23. december 2020 har lempet oven- nævnte restriktioner. Jeg har derfor igen den 4. januar 2021 drøftet udfordringen med Tomas Eneroth både telefonisk og fremsendt et brev vedrørende pågældende udfordring med transitrejsende til og fra Bornholm og anmodet om at anvende den model, der blev iværksat i efteråret for transit-rejsende til og fra Bornholm.

Sejladsen har alene været indstillet i en kort periode på ruten Rønne-Ystad som følge af Sveriges grænselukning. Transport- og Boligministeriet har godkendt Molslinjen A/S' nødsejlplan for ruten Rønne-Køge og Rønne-Ystad i henhold til kontrakten mellem ministeriet og Molslinjen A/S. Molslinjen A/S blev i den forbindelse gjort opmærksom på, at Molslinjen A/S skulle orientere Kontaktrådet for Trafikbetjeningen af Bornholm om den godkendte nødsejlplan.

Jeg kan desuden oplyse, at jeg flere gange har været i dialog med Winni Grosbøll, tidligere borgmester i Bornholms Regionskommune, om løsningsforslag til opretholdelse af sejlads til og fra Bornholm", slutter Benny Engelbrecht sit brev.
66-årig testet positiv for cannabis
8. MAR 2021 • 10:15 • GRATIS

66-årig testet positiv for cannabis

Klip i kortet i Østerlars
8. MAR 2021 • 10:12 • GRATIS

Klip i kortet i Østerlars

Bornholms Tidende
Nørregade 11-19
DK-3700 Rønne
CVR Nr: 35244115

Tlf.: 5690 3000
E-mail: Redaktionen

Chefredaktion
Øjvind Hesselager (chefredaktør)
oh@bornholmstidende.dk

Direktion
Kim Eland (adm. direktør)

Webmaster: Webmaster

Kontakt
Kontakt os
Abonnementsbetingelser
Cookie og privatlivspolitikHotline
Har du et tip eller hastende
redaktionelle henvendelser uden
for kontortid er du velkommen til at bruge linket her:Tip avisen.

© Copyright 2021 Bornholms Tidende.