Thors:  Alle elever i grundskolen kan vende tilbage på mandag
Thomas Thors. Foto: Jaacob Jepsen

22. FEB 2021 • 13:59

Thors: Alle elever i grundskolen kan vende tilbage på mandag

GENÅBNING

Fra på mandag den 1. marts kan alle elever i folkeskoler og privatskoler komme i skole igen.

Det oplyser borgmester Thomas Thors (S), efter at landets borgmestre sidst på formiddagen mandag fik en orientering om lempelse af coronarestriktionerne af regeringen.

Samtidig med at grundskolens elever skal tilbage på skolebænken, bliver der også skruet op for testene. Lærerne og børn over 12 år skal podes to gange om ugen.

Regeringen har endnu ikke truffet beslutning om, hvilke regionale lempelser der kan komme på tale.

– Der er åbnet for, at der kan ske regionale åbninger, og der er Bornholm selvfølgelig i fokus. Det er selvfølgelig interessant for os, også i den udstrækning det kan omfatte detailhandlen. Regeringen vil drøfte det møde, der har været i dag med partilederne på Christiansborg, og på onsdag vil der blive meldt ud, hvad de endelige konklusioner bliver, oplyser Thomas Thors.

Man vil satse på, at der skal være flere faste teststeder i hele Danmark, mens de mobile testenheder vil blive droslet ned.

– Her vil Bornholm lægge billet ind på at få et teststed, formentlig i Nexø-området, siger Thomas Thors.

Hvornår eleverne kan komme tilbage på Campus Bornholm, er der endnu ikke nyt om.

– Vi har fået at vide, at det er noget, som regeringen vil drøfte, og det er muligt, der kommer en udmelding på et senere tidspunkt, siger Thomas Thors.

Havde du mulighed for at angive nogle ønsker for Bornholm. Bornholm ligger jo meget lavt, når det gælder antal smittede og smittetryk?

– I og med at Sundhedsstyrelsen kigger på de regionale udmeldinger, er de udmærket klar over, at vi har et meget lavt smittetryk på Bornholm. Jeg spurgte ind til i hvilken udstrækning højskolen kunne blive inddraget. Det er et spørgsmål, jeg venter at få besvaret her i løbet af de næste dage, siger Thomas Thors.

Der var ingen udmeldinger omkring butiksåbninger?

– Nej. Det drøfter man nu og i morgen i regeringen, og så går man videre. Stadigvæk har man mulighed for den regionale åbning, og det har givet en indflydelse på, hvad man kan åbne for på Bornholm, siger Thomas Thors.Flere nyheder