Stor pengegave til den lokale kulturarv
Ægteparret Kibsgaard. Privat foto

| GRATIS
4. NOV 2020 • 11:34
Af: torben-oestergaard-moeller

Stor pengegave til den lokale kulturarv

KULTUR

Lektor Edna og Carl Henning Kibsgaard har testamenteret deres formue – i alt mere end tre millioner kroner – til studier og projekter inden for Bornholms historie og arkæologi.

Han døde i 2013 som 90-årig, mens hans hustru gik bort i 2018, og nu er arven efter behandling i skifteretten blevet frigivet.

Det oplyser museumsdirektør ved Bornholms Museum og Bornholms Kunstmuseum Jacob Bjerring-Hansen i en pressemeddelelse, som fortsætter:

Carl Henning Kibsgaard var uddannet historiker fra Københavns Universitet og efter få års ansættelse andetsteds i Danmark, blev han ansat som lektor i historie ved Rønne Statsskole, hvor han var til sin pension. Både Edna og Carl Henning Kibsgaard var et aktiv for Statsskolen, og især deres store musikinteresse nød skolen stor gavn af. De var bosat i Rønne, de første år i et lille hus ved Statsskolen, derefter indtil deres død på Zartmannsvej. Deres hjem stod altid åbent for skolens elever, og det blev for enkelte elever et ekstra hjem.

Det betød meget for ægtefællerne, at de med fundatsen kunne bidrage til fremtidens arkæologi og historie – en fortsættelse af deres egne interesser – og i taknemmelighed for at have haft et godt liv på Bornholm.

Dette er beskrevet således i fondens fundats:

"Fondens formål er at støtte studerende fra skoler og uddannelsesinstitutioner på Bornholm, som studerer historie eller arkæologi ved Københavns Universitet, samt færdige kandidater eller ph.d–studerende inden for samme fag, som beskæftiger sig med historie eller arkæologi med tilknytning til Bornholm. Uddeling kan også ske til institutioner eller særlige projekter, som vedrører historie eller arkæologi med tilknytning til Bornholm".

Bestyrelsen består af repræsentant for Bornholms Museum Jacob Bjerring-Hansen, repræsentant for Saxo-Instituttet og Københavns Universitet Ulla Lund Hansen samt tidligere revisor: Erik Munch Hansen.

Fondens vedtægter ligger pt. til godkendelse i civilstyrelsen, og når den foreligger vil der følge retningslinjer for ansøgere og bestyrelsen prioriteringer i forhold til projekttyper.Flere nyheder