Konservative: Et budgetforlig med skuffelser – og enkelte lyspunkter
Jacob Trøst er spidskandidat for de konservative. Arkivfoto: Jens-Erik Larsen

POLITIK | BUDGET | GRATIS
3. SEP 2021 • 12:02
Torben Østergaard Møller
Journalist

Konservative: Et budgetforlig med skuffelser – og enkelte lyspunkter

Hos Det Konservative Folkeparti ærgrer man sig over, at besparelserne i budgetforliget mellem Socialdemokratiet og Venstre rammer nogle af mest sårbare og udsatte børn og unge på Bornholm, oplyser en pressemeddelelse fra partiet, som fortsætter:

DASK, som er et dagbehandlings- og skoletilbud målrettet unge i alderen 13-18 år, udfases over to år, og der er ingen planer for, hvordan de unge mennesker skal hjælpes.

De unge i DASK har ofte en psykiatrisk diagnose, og den målrettede støtte, som tilbydes i DASK, kan være forskellen på, om den unge får gennemført en ungdomsuddannelse eller ej.

– Nu risikerer vi helt at tabe de unge mennesker på gulvet, udtaler Iben Busch, kandidat for Det Konservative Folkeparti på Bornholm, i pressemeddelelsen og fortsætter:

– For den enkelte unge er det særdeles hårde vilkår, og for Bornholm kan det betyde, at der venter en endnu større regning i den anden ende, hvis den unge ender i arbejdsløshedskøen uden en afsluttet uddannelse.

 

Det er helt afgørende,
at vi fokuserer på
at løse de udfordringer,
der følger med
befolkningsudviklingen

 

Og det er en væsentlig pointe, i forhold til måden man i dag tackler budgettet, mener politikeren:

– Vi er nødt til at se mere langsigtet på vores samfundsøkonomi. De valg, vi som politikere træffer, har ikke kun betydning i budgetåret, de rækker langt ind i bornholmernes liv og i de kommende budgetter.

Tilskud

Hun oplyser, at regionskommunens egne børnevurderinger har vist, at hvert tredje barn på Bornholm mistrives, eller der er bekymring for mistrivsel. Det Konservative Folkeparti ser en tidlig indsats i barnets liv som en investering, der på sigt betaler sig, fordi det giver større trivsel og bedre livskvalitet. Den tidlige indsats kan gøre behovet for de dyrere tiltag senere i barnets liv unødvendige.

Det undrer samtidig spidskandidat Jacob Trøst, at der ikke blev fundet midler til en fundraiser, der kan skaffe penge i millionklassen til anlægsprojekter og enkeltarrangementer. Det ville gavne både regionskommunen og de mange foreninger i regionskommunen.

Foreninger søger ofte og får kommunalt tilskud, og en fundraiser ville øge chancen for, at der bliver fundet midler til projekterne. Ved at lave en stilling som en projektstilling til at starte med, kunne man tage midler fra kassebeholdningen, hvor der er et større råderum end på driften, påpeger pressemeddelelsen.

Positivt

På den positive side, er det dog glædeligt, at der nu er kommet fokus på samfundsudviklingen, som netop er et af de områder, de Konservative prioriterer højt:

Vi ved, at der kommer flere ældre og flere børn og færre i den arbejdsdygtige alder. Virksomhederne skriger på kvalificeret arbejdskraft, men selv hvis det lykkes at tiltrække tilflyttere, kniber det med at finde en bolig, påpeger Iben Busch.

Derfor mener de Konservative, at det er glædeligt der er afsat penge til flere boliger, og at Tilflytterservice har fået en fireårig tilslutning.

– Det er helt afgørende, at vi fokuserer på at løse de udfordringer, der følger med befolkningsudviklingen, og jeg mener, vi skal prioritere det i langt højere grad, end der er lagt op til i budgetforliget. Det er nøglen til at sikre, at vi fremadrettet kan tilbyde et værdigt velfærds- og serviceniveau på Bornholm, tilføjer Jacob Trøst.

 Flere nyheder