Klagenævn afviser udvidelse af Aarhus Havn

28. MAJ 2024 • 17:29INDLAND/KRIMINAL

En planlagt udvidelse af Aarhus Havn, der blev vedtaget i 2023, stoppes efter en afgørelse i Planklagenævnet.

En planlagt udvidelse på 43 hektar af Aarhus Havn stoppes.

Det viser en afgørelse i en klagesag fra Planklagenævnet ifølge Radio4

Afgørelsen er endelig og kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, lyder det i afgørelsen.

Havneudvidelsen blev vedtaget i en lokalplan i juni 2023.

- Et enstemmigt nævn finder på den baggrund, at miljøvurderingslovens minimumskrav til en miljørapport ikke er opfyldt, og miljøvurderingen lider derfor af en væsentlig retlig mangel og er ugyldig, lyder det i Planklagenævnets afgørelse.

Planen om udvidelsen af havnen har været undervejs siden 2018.

Den er blevet mødt med lokal modstand, der bunder i en frygt for, at havneudvidelsen vil gå ud over klimaet, udsigten ud over Aarhus Bugt og havmiljøet.

Efter planen skulle havnen i første omgang udvides med 43 hektar - hvilket svarer til over 60 fodboldbaner.

Ifølge aftalen kunne der senere udvides med yderligere 36 hektar - omkring 50 fodboldbaner, skriver Radio 4.

Det er blandt andet Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus, nogle borgere, der opdrætter muslinger i planområdet, en række foreninger samt Alternativet i Storkreds Østjylland, der har klaget over lokalplanen - og som nu har fået medhold.

Det betyder, at lokalplanen og kommuneplantillægget ikke længere gælder, står der i afgørelsen fra Planklagenævnet.

Afgørelsen giver blod på tanden og fornyet energi til at kæmpe videre, fortæller formand i foreningen Beskyt Aarhusbugten Svend Erik Kristensen.

- Jeg tror sandelig ikke, at de sidste ord er sagt i det her, men jeg synes i den grad, at det peger i vores retning, når vi har fået medhold på to meget væsentlige områder, som vi har påpeget.

- Hvis kommunen havde nogle lette trumfer i ærmet, der kunne overbevise andre myndigheder om, at havneudvidelsen bør godkendes, havde de allerede rystet de pågældende argumenter ud, siger han.

Borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard (S) er forundret over Planklagenævnets afgørelse. Det udtaler han i en skriftelig kommentar.

- I første omgang vil jeg afvente Teknik og Miljøs gennemlæsning af afgørelsen og afdelingens vurdering.

- Men afgørelsen kalder selvfølgelig på en drøftelse med forligspartierne bag den politiske aftale om havneudvidelsen snarest muligt, hvilket jeg vil tage initiativ til, siger han i kommentaren.

I en pressemeddelelse kalder Torben Simonsen, der er kontorchef for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, afgørelsen for "beklagelig".

Han fortæller, at forvaltningen vil sætte sig detaljeret ind i afgørelsen.

- Derfor er det på nuværende tidspunkt ikke muligt sige yderligere om, hvad afgørelsen kommer til at betyde for selve projektet, ud over at plangrundlaget ikke er gyldigt på nuværende tidspunkt, siger han i pressemeddelelsen.

/ritzau/

MESTE LÆST INDLAND-KRIMINAL (48 T)

SENESTE RITZAU