Fødevareforbundets mission i grøn trepart er at begrænse jobtab

29. FEB 2024 • 18:15ERHVERV/POLITIK

Slagteri- og mejeriarbejdere skal sikres efteruddannelse, hvis CO2-afgift fjerne job, lyder det fra NNF.

Der er én altoverskyggende opgave for Ole Wehlast, når formanden for Fødevareforbundet NNF træder ind i den grønne trepart:

At afbøde det tab af arbejdspladser, som en ny drivhusgasafgift på landbruget vil medføre for hans medlemmer på slagterier og mejerier.

- Jeg er optaget af at begrænse det så meget som muligt og finde løsninger for, hvordan de, der mister arbejdet, kommer videre i arbejdslivet, som Fødevareforbundet NNF’s formand Ole Wehlast siger det om tabet af arbejdspladser.

Da Svarer-udvalget præsenterede tre modeller for en CO2-afgift på landbruget, der vil betyde et fald i beskæftigelsen i landbruget samt følgeerhverv på mellem 2000 og 8000 fuldtidspersoner, betonede økonomerne, at det i en samlet dansk økonomi vil være en marginal ændring.

Hvert år skifter 800.000 personer job, lød det fra økonom og formand for ekspertgruppen Michael Svarer.

Men det er anderledes indgribende for Ole Wehlast. En mindre kvæg- og svineproduktion vil give et mindre behov for hans medlemmer på slagterier og mejerier.

- Mange af dem er ufaglærte og beskæftigede i områder i yderkantsdanmark, hvor jobbene ikke hænger på træerne, siger Ole Wehlast.

De tabte arbejdspladser i landbruget vil ifølge økonomerne i høj grad blive opslugt af det øvrige erhverv i Danmark -- men det er på et mere overordnet plan, for der vil stadig være en regional slagside for landbrugsområder.

Ole Wehlast har ikke megen tiltro til, at et større plantebaseret erhverv vil skaffe tilstrækkelig med nye arbejdspladser, hvis dyrehold omstilles til det.

- Det kan slet ikke suge det op, siger han.

Han har svært ved at tro på det, for ”der er ikke nogle job i det i dag”, med mindre man gør det for fornøjelsen frem for økonomiens skyld.

- Det kører på et niveau, hvor det er entusiaster, der arbejder med det.

Derfor fylder det meget for Ole Wehlast, om han i den grønne trepart kan sikre en plan for efteruddannelse og omskoling af de af hans omkring 18.000 medlemmer, der mister jobbet ved en mindre animalsk produktion.

- Jeg vil sige, at vi bliver udfordret af, hvordan den nu bliver. Men det kan vi nå at afbøde, hvis vi finder en løsning, siger han.

Og det forventer han, at treparten kan. Ole Wehlast er ”bestemt ikke sikker på nogle af de modeller”, ekspertgruppen har lagt frem.

- Det kan godt blive en fjerde eller femte model. Jeg er ikke bundet af de tre modeller, siger han og tilføjer:

- Det skulle forbavse mig, om man ikke kunne finde andre modeller.

Om det lykkes vil være op til forhandlingerne med de seks andre parter; Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Dansk Industri, Dansk Metal, Kommunernes Landsforening og regeringen.

/ritzau/

MESTE LÆST ERHVERV-POLITIK (48 T)

SENESTE RITZAU