Danske Bank får påbud for mangelfulde kreditvurderinger

4. OKT 2023 • 10:49ERHVERV/POLITIK

Danske Bank risikerer, at den ikke må yde nye lån, hvis ikke reglerne om kreditvurderinger overholdes.

Danske Bank har ikke gjort tilstrækkeligt for at overholde loven, når den skal foretage kreditværdighedsvurderinger.

Det mener Finanstilsynet, der har givet banken et påbud for overtrædelse af kreditaftaleloven. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Banker er forpligtet til at vurdere, om en forbrugers økonomi tillader et givent lån.

Det er blandt andet en vurdering af, om forbrugerens rådighedsbeløb er stort nok til at dække variable udgifter samt et nyt lån.

Tilsynet har blandt andet fremsat et krav om, at Danske Bank fremadrettet skal foretage individuelle vurderinger af forbrugerne.

Danske Bank har indtil videre benyttet sig af et semiautomatisk system til at kreditvurdere kunderne. Og i den digitale proces ses banken ikke foretage en individuel vurdering, skriver tilsynet.

- Dette gælder særligt i forhold til studerende, hvor Danske Bank finder en kunde kreditværdig til at kunne optage et lån på basis af et fremtidigt rådighedsbeløb.

- Rådighedsbeløbet er beskedent og væsentligt under, hvad man sædvanligvis anser som nødvendigt for at kunne opretholde en beskeden levefod.

- Når der anvendes så lave rådighedsbeløb, skal banken have et særligt godt kendskab til kundens forhold og evne til at kunne klare sig for beløbet, lyder det i påbuddet.

Hvis påbuddet ikke efterleves, må Danske Bank ikke yde nye lån.

Danske Bank skal senest dokumentere overholdelsen af reglerne den 26. oktober.

Af påbuddet fremgår det, at Danske Bank har taget det til efterretning.

Siden 8. august har den desuden "tilrettet bankens processer og anvendelse af systemer med henblik på at efterleve påbuddet".

/ritzau/

MESTE LÆST ERHVERV-POLITIK (48 T)

SENESTE RITZAU