Ny flagermusart er kommet til Bornholm

NOTITS | ABONNENT | 24. JAN 2023 • 10:30
Henrik Nielsen
Journalist
NOTITS | ABONNENT
24. JAN 2023 • 10:30

En større forekomst midt på sommeren tyder på, at nordflagermusen yngler her på øen.

 

Bornholm er efter alt at dømme en ø med gode forhold for flagermus. Flere arter er registreret her på øen, og meget tyder på, at en ny slags flagermus har slået sig ned på øen. Det viser udkast til nye rapporter fra Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur.

Det drejer sig om nordflagermusen, som gennem de seneste årtier er registreret i lave, men stigende antal en række steder i Danmark, deriblandt Bornholm, hvor en større forekomst midt på sommeren tyder på, at nordflagermus har etableret ynglebestande på øen.

De små bestande er truet af ødelæggelse eller forringelse af deres yngle- og områder, for eksempel nedrivning eller renovering af bygninger, intensiv skovdrift og rydning af skovbryn. Desuden er vindmøller til lands, kystnært og til havs i og nær nordflagermusens yngle- og rasteområder og i dens trækområder en trussel for artens status.

I sommerhalvåret findes nordflagermusens yngle- og rastekvarterer næsten udelukkende i bygninger. Om vinteren raster nordflagermus i gruber, klippespalter, kældre, bunkere og lignende.

DAGENS ELUDSIGT BORNHOLM
DET FRIE VALG / 04-03-2024 / ELPRIS+SPOTTILLÆG / AFGIFTER / NETTARIF

Mandag: Timeprisproduktet, Det Frie Valg, er denne dag 67 procent billigere end kvartalsprisproduktet, Det Enkle Valg. Overvejer du at skifte, så tøv ikke med at ringe 56 90 00 00 og få en kvalificeret elsnak. Opdateret 00.14. Næste opdatering 13.14.

Bornholms energi og forsyning