Tag Bornholms Tidende med på ferie

Gå ikke glip af de lokale nyheder når du tager på ferie.
Her på siden kan du vælge at få din avis videresendt til din ferieadresse. Du kan også vælge at få avisleveringen standset i en periode. Prisen på de ikke leverede aviser vil blive fratrukket næste opkrævning. Bemærk dog, at aviserne ikke trækkes fra, såfremt du har et aktivt e-paper abonnement.

På Bornholm leveres avisen med bud samme dag som udkomst, udenfor øen leveres avisen af Bladkompagniet. Udenfor landets grænser pålægges porto.

Vi skal have modtaget din bestilling på flytning eller bero senest dagen før kl. 14.00 (for flytning mandag senest fredag kl. 15.30).

Hvis du ønsker at avisen skal leveres på ferieadressen samtidig med at leveringen fortsætter hjemme skal du afkrydse feltet "ekstra abonnement på ferieadressen." Leveringen på din hjemadresse fortsætter som normalt. Du betaler kun halv pris af normal abonnementspris for abonnement nr. to (+ evt. porto til udlandet).

1. Jeg ønsker avisen standset i ferieperioden. (Ved aktivt e-paper-abonnement fratrækkes perioden ikke)

2. Jeg ønsker leveringen sat i bero i perioden og efterfølgende afhente aviserne i Nørregade 11, Rønne.

3. Jeg ønsker leveringen sat i bero i perioden og efterfølgende have aviserne leveret hjem på første dag efter ferien. (Bemærk: Er ferieperioden længere end 6 dage kan efterleveringen foregå af flere gange.)

4. Jeg ønsker avisen flyttet til min ferieadresse.
(dette er for at undgå spam)