Prisstigninger udfordrer byggebranchen

SPONSERET AF BILGALLERI.DK

Prisstigninger udfordrer byggebranchen

ANNONCE fra bilgalleri.dk

I løbet af det sidst stykke tid har byggefirmaer modtaget foruroligende udmeldinger fra leverandører om prisstigninger. Disse prisstigninger kan have enorme konsekvenser for byggebranchens fremtid. Det kan betyde, at de bygninger, som skal bygges i nærmeste fremtid, bliver meget dyrere end først antaget. Martin Skou Heidemann er ejer af entreprenørfirmaet Skou Gruppen. Klik her, hvis du vil vide mere om, hvad Martin Skou Heidemann mener om de prisstigninger, som står for døren. 

Martin Skou Heidemanns virksomhed
Martin Skou Heidemanns virksomhed Skou Gruppen udfører hoved- og totalentrepriser og store tømrer-, snedker- og mureropgaver for kunder i hele Storkøbenhavn. Skou Gruppen går op i de gamle håndværkstraditioner og kvalitetsbyg. De har speciale i at udføre komplicerede nybyggeri, renoveringer og ombygninger. Netop derfor er Skou Gruppen hårdt ramt af prisstigningerne, men de er indtil videre lykkes med at udfordre prisstigningerne, men det frygter de, at de ikke kan blive ved med. Hvis prisstigningerne fortsætter, kan det betyde, at entreprenørvirksomheden enten må hæve de tilbud, som de har givet eller gå på kompromis med de budgetter, som allerede er fastsat for igangværende byggeprojekter. Martin Skou Heidemann er utilfreds med disse prisstigninger, men han trods alt glad for, at de er blevet varslet om prisstigningerne. 

Hvorfor sker der prisstigninger i byggebranchen?
Prisstigningerne i byggebranchen er opstået af en kombination af coronapandemien og en stor stigning i byggeaktiviteter i hele Europa de sidste par år. Covid-19 har forårsaget mange udfordringer i forhold til transport og logistik. På den måde har coronapandemien medført længere udførselsperioder, og udbuddet af byggematrialerne er faldende. Det betyder, at den ønskede profit ikke altid kan opnås. Grundet den store stigning i byggeaktiviteter i hele Europa er efterspørgslen på byggematerialer meget stor, hvilket skaber en prisstigning, når udbuddet på disse materialer er meget lavt. Det er især træ, plast, metal og beton til byggeri, der er store prisstigninger på. 


Godtgørelse er en mulighed
 I nogle tilfælde har entreprenøren mulighed for at kræve godtgørelse som følge af prisstigninger. Der er dog nogle krav, som skal opfyldes før det kan lade sig gøre at modtage en godtgørelse. Det gælder blandt andet, at der skal være tale om en generelt forekommende prisstigning. Det betyder, at prisstigningen skal omfatte hele branchen og ikke bare den enkelte entreprenør. Det er entreprenøren, der har bevisbyrden for, at han har krav på godtgørelsen. Entreprenøren skal kunne bevise, at prisstigningen er generelt forekommende for hele branchen. Entreprenøren skal også kunne fremvise prisstigningens størrelse.  Flere nyheder