Styrelse forventer ikke flere eller senere aborter hvis grænse hæves

27. SEP 2023 • 11:33INDLAND/KRIMINAL

Tendens med færre og tidligere aborter vil ifølge Sundhedsstyrelsen ikke blive ændret, hvis abortgrænse hæves.

Det vil næppe føre til markant flere eller senere aborter, hvis man politisk beslutter at hæve grænsen for fri abort.

Det skriver Sundhedsstyrelsen i et nyt sundhedsfagligt notat, der er udgivet, efter et flertal i Det Etiske Råd tirsdag anbefalede at hæve grænsen fra 12. til 18. uge.

Notatet konkluderer, at en ændring formentlig ikke vil øge antallet af aborter.

Det vil efter alt at dømme blot betyde, at beslutningen om abort efter 12. uge bliver truffet af den gravide selv og ikke af et abortsamråd, skriver Sundhedsstyrelsen.

Styrelsen henviser til, at langt hovedparten af de gravide, der anmoder om tilladelse til abort i abortsamrådet, får tilladelse med den nuværende praksis.

- Hvis det bliver besluttet at hæve grænsen for fri abort, er det derfor Sundhedsstyrelsens forventning, at det ikke i sig selv vil føre til betydeligt flere aborter - blot at beslutningen herom bliver truffet af den gravide selv og ikke af et abortsamråd, skriver Sundhedsstyrelsen.

Hvis grænsen hæves, kan det ifølge Sundhedsstyrelsen betyde, at nogle gravide kan få foretaget abort tidligere, fordi de ikke skal afvente at få deres sag behandlet i abortsamrådet.

Der bliver foretaget mellem 14.000 og 15.000 aborter om året i Danmark, og antallet har været faldende siden 1970'erne og 1980'erne.

Samtidig foretages aborter stadig tidligere i graviditeten. 79 procent af aborterne sker således før 9. graviditetsuge, skriver Sundhedsstyrelsen i notatet.

I Holland og Island har man også hævet grænsen for fri abort, og det har ikke ført til en stigning i antallet af abortere, noterer styrelsen.

Det fremgår af notatet, at den nuværende grænse ved udgangen af 12. graviditetsuge "ikke kan begrundes sundhedsfagligt".

Sundhedsstyrelsen kommer dog ikke med anbefalinger til en bestemt ugegrænse for den fri abort.

Hvis politikerne vælger at hæve grænsen for fri abort, er der ifølge Sundhedsstyrelsen fortsat behov for et råd eller lignende, som skal vurdere anmodninger om abort efter den fastsatte grænse.

Desuden kan man ifølge styrelsen overveje at supplere rådene med en rådgivende funktion til gravide, der overvejer abort.

Det nye notat er bestilt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet og skal bruges som fagligt grundlag for de kommende politiske drøftelser om, hvorvidt grænsen for fri abort skal hæves.

/ritzau/

MESTE LÆST INDLAND-KRIMINAL (48 T)

SENESTE RITZAU